AXA kapitálově vstoupila do společnosti Adiquit, která pomáhá lidem přestat kouřit

Společnost AXA životní pojišťovna a.s. ze skupiny AXA Česká republika a Slovensko počátkem prosince tohoto roku kapitálově vstoupila do české společnosti Adiquit, s.r.o. a získala v ní minoritní podíl. Skupina AXA Česká republika a Slovensko nebude přímo zasahovat do řízení společnosti Adiquit. Spolupráce bude probíhat formou pravidelných schůzek k vyhodnocování obchodních plánů a konzultací dalšího rozvoje firmy.

Cílem investice skupiny AXA Česká republika a Slovensko je zejména podpora společensky prospěšného podnikání. Společnost Adiquit, za níž stojí odborníci na závislosti, se zabývá procesem odvykání kouření pomocí stejnojmenné digitální platformy. Ta kuřáky provádí odvykáním krok za krokem. Skupina AXA Česká republika a Slovensko a společnost Adiquit spolupracují dlouhodobě na rozvoji platformy zdravého životního stylu AXA Health Keeper. Pro příští rok pak obě společnosti počítají s dalším prohloubením spolupráce zejména v oblasti komunikace.

„Naše partnerství se společností Adiquit je dalším krokem k naplnění naší vize posunout se z role plátce škod do role partnera našich klientů, který jim poskytuje mnohem širší servis a služby než jen pojistné produkty. Adiquit nám výrazně pomůže s posílením prevence jako nedílné součásti našich řešení. Filozofie společnosti Adiquit je velmi podobná té naší: pomáhat lidem žít lepší život pomocí inovací a technologií. Jsme rádi, že můžeme takto společensky prospěšnému projektu pomoci dále růst,“ říká generální ředitel AXA Česká republika a Slovensko Robert Gauci. Ten v souvislosti s novou transakcí připomíná také nedávné rozhodnutí skupiny AXA podepsat na půdě OSN „Závazek finančnictví bez tabáku“, v jehož rámci skupina AXA deklarovala nulovou finanční podporu tabákovému průmyslu v oblasti pojišťovnictví a investic.

Podle exkluzivního průzkumu skupiny AXA Česká republika a Slovensko kouří v současnosti zhruba třetina dospělých Čechů. Většině z těch, kteří se závislosti chtějí zbavit, se to bohužel nedaří. „Na základě své praxe adiktologa mohu říci, že závislost na tabáku patří mezi nejsilnější závislosti. Devět z deseti kuřáků, kteří zkouší přestat bez pomoci, neuspějí. Právě proto jsme se s kolegy rozhodli vyvinout mobilní aplikaci Adiquit založenou na terapeutických a vědecky ověřených metodách. Studie prokázaly, že úspěšnost odvykání s Adiquit je až 6krát vyšší, než když se člověk snaží přestat sám. Spojení s AXA nám navíc pomůže dostat Adiquit k ještě více lidem,“ komentuje kapitálový vstup skupiny AXA Česká republika a Slovensko jeden ze zakladatelů Adiquitu adiktolog Adam Kulhánek.

Boj s chutí na cigaretu je i jedním ze základních témat digitální platformy AXA Health Keeper, která motivuje širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu. Její uživatelé mají k aplikaci Adiquit zvýhodněný přístup. „Důležitým krokem ke zdravějšímu já je i zbavení se závislosti na kouření. Adiquit účinným způsobem pomáhá kuřákům přestat a setrvat ve svém odhodlání. V AXA chceme být opravdovými partnery našich klientů, proto se dlouhodobě snažíme jít za hranice pojištění a navazovat partnerství tam, kde to dává smysl,“ uzavírá Frederic Boulanger, Chief Marketing & Digital Officer skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

Newsletter