Koruna se pohybuje do strany, drží se v rozmezí 24,31 až 24,36 EURCZK. Index S&P 500 včera zavřel pod hranicí 4000 USD. Výnosy amerických státních dluhopisů dnes klesají.

Až miliarda na developerské projekty a nemovitosti, které se z důvodu pandemie dostaly do existenčních problémů. Finanční skupina SFG Holding spustila nový realitní fond

Finanční skupina SFG Holding začne skupovat developerské projekty a nemovitosti, které se z důvodu pandemie a následné změny podmínek bankovního financování dostaly do potíží. Již v průběhu posledních několika měsíců oslovovali skupinu menší developeři, kteří holdingu nabízeli své projekty až s padesátiprocentní slevou. Založení fondu s názvem SFG Real Estate Fund je reakcí na propad cen kvůli změně financování ze strany bank a také na očekávání, že zkrachovaných projektů bude postupem času přibývat. Velikost fondu může být až jedna miliarda korun, od klientů má SFG přislíbeno již 500 milionů. Aktiva v hodnotě 45 milionů pak do fondu vkládá sám CEO skupiny Michal Dědek.

Na jaře bude řada rozestavěných developerských projektů na prodej, tak alespoň mluví odhady, které si nechalo SFG zpracovat. „Nechceme být supi, již krouží nad těmi, kteří se dostali do potíží. Sami – v rámci SFG – máme několik developerských projektů a také dlouhodobě pomáháme řadě developerů zajišťovat bankovní financování. Vidíme tak, že na trhu to je nyní extrémně těžké, banky jsou opatrné, a proto i velmi nadějné, kvalitní a hezké projekty nedostanou financování. Už nyní je patrné, že pro řadu firem je prodej nedokončených projektů jediným řešením a často také vysvobozením. Náš nový fond je tak pro ně cesta, jak zmírnit dopady pandemie na jejich byznys. Díky nám tyto projekty nebudou ležet ladem, protože je dokončíme,“ vysvětluje Michal Dědek, CEO SFG Holdingu. Pro dostavbu projektů a následný prodej využije holding své zkušenosti z realitního trhu. Skupina již nyní drží developerské projekty a nemovitosti v hodnotě dosahující téměř půl miliardy korun.

„Náhlý a masivní výpad koronavirového šoku sice zasáhl solidně rostoucí hospodářství, které však současně nebylo – a stěží mohlo být – připraveno na náhlý výpadek poptávky, nabídky, finančních toků a rozkolísání cen. Řada racionálních projektů zůstala ochromena. V takové situaci je realitní fond alokující kapitál od investorů, kteří preferují dlouhodobější výnosné investice izolované od momentálních turbulencí finančních trhů a ekonomiky s rozumnou mírou rizika, dobrým přemostěním zmíněných výpadků, jež umožňuje zachovat kontinuitu projektů,“ uvedl analytik SFG Holding Josef Kvarda.

Prodej s diskontem bude pro developery východiskem a v neposlední řadě zachová investiční plán pro odběratele, resp. uživatele, komunity a oblasti projektů. „Investiční klima podporuje i příznivý makroekonomický výhled ekonomického oživení a dorovnávání výpadku v příštích letech. Nadějná očekávání jsou vyztužena plošnou podporou státu a centrální banky ekonomice limitující její nejkritičtější slabosti v období do předpokládaného snížení vlivu koronaviru plošnou vakcinací obyvatelstva a po dobu jejího rozjezdu,“ dodává Kvarda.

SFG Real Estate Fund si věří na roční zhodnocení nad hranicí deseti procent. Vstup pak bude možný pro investory, kteří složí částku přesahující 25 milionů korun. Velikost fondu bude následně ve výsledku ovlivněna dalším vývojem trhu. Pokud by ale fond nezískal zajímavé projekty, nebude nabírat další investice. Michal Dědek ovšem počítá, že minimálně již nasmlouvaných 500 milionů korun se podaří investovat.

Podobný fond v Česku neexistuje

Fond v podobě komanditní společnosti s investičními listy je v zahraničí standardně používán v případě private equity fondů. „Podobný fond v Česku podle mých informací neexistuje. K dnešnímu dni jsme z 241 těchto fondů s touto právní úpravou jediní. Vše ostatní jsou akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,“ podotýká Michal Dědek.

Fond je primárně určen pro privátní klienty v řádu maximálně nižších desítek, kteří se po převzetí investičních listů stávají tzv. komanditisty – spolumajiteli fondu. V pozici komplementáře, jakéhosi správce, pak působí SFG Holding a tyto dvě entity následně participují na výnosech celého subjektu. „Jedinečnost takto zvolené struktury je hlavně v transparentnosti, což je pro nás při výši investic našich klientů prioritou. Klienti tak mají dokonalý přehled o konkrétních investicích a krocích, které v rámci fondu realizujeme,“ popisuje Michal Dědek.

„Založení fondu bylo velmi složité hlavně z právního hlediska. Na tvorbě samotné společenské smlouvy se podílelo několik advokátních kanceláří a právní úpravu jsme také diskutovali s předními odborníky z akademické sféry. Transparentnost a jednoduchost spočívá v tom, že vycházíme z přehledné právní úpravy a ve vztahu k tomu nejdůležitějšímu, což je výše vypořádacího podílu při odchodu společníka, přiznáváme společníkům přesně tu výši, kterou stanoví zákon o obchodních korporacích. Nestavíme je před složité způsoby výpočtů užívaných u jiných subjektů,“ doplňuje Michal Dědek.

Více o SFG Holding

SFG Holding vznikl v roce 2019 sloučením dvou samostatných společností Success Group a Finin Group, za nimiž stojí jejich zakladatelé Tereza Kouklová a Michal Dědek. Holding se věnuje odbornému poradenství a financování jednotlivců i firem, realitním službám, projektovému řízení a investicím do developmentu, nemovitostí a startupů.

Newsletter