Bank of England: Bank of japan, ECB a Švýcarská národní banka se po konzultaci s Fedem rozhodly změnit frekvenci swapových linek zpět z denní na týdenní, důvodem je zlepšení podmínek dolarového financování a slabá poptávka po linkách, frekvence může být opět změněna, bude-li to potřeba

Newsletter