Bank of Japan: je potřeba více času na analýzu dopadů prosincového rozšíření tolerančního pásma cílení výnosové křivky, cílem je zabránit růstu výnosů podél výnosové křivky a zároveň zachovat funkčnost dluhopisového trhu

Newsletter