Bankovní rada České národní banky udělila letošní ceny za ekonomický výzkum dvěma pracím

Bankovní rada České národní banky udělila letošní ceny za ekonomický výzkum dvěma pracím. Cena je každoročně udělována nejlepším výzkumným publikacím v oblasti finanční stability a měnové politiky, které ČNB vydala v předchozím roce.

Autory první oceněné práce nazvané How to improve the model selection procedure within a stress testing framework jsou Petr Polák a Jiří Panoš. Druhá oceněná studie má titul Inflation Targeting Flexibility: The CNB’s Reaction Function under Scrutiny a jejími autory jsou Jan Filáček a Ivan Sutóris. Vítězové každé z oceněných prací si mezi sebe rozdělí odměnu ve výši 40 tis. Kč.

Výzkumné publikace jsou hodnoceny nejen dle náročnosti a kvality zpracovaných analýz, ale také dle relevance a využitelnosti pro činnost ČNB. V letošním roce bylo posuzováno 16 výzkumných publikací zpracovaných v roce 2019. Obě oceněné práce jsou vysoce relevantní pro ČNB a byly využity při diskusích o nastavení politik centrální banky.

Bankovní rada dále rozhodla o udělení ceny nejlepším oponentním posudkům ke dvěma výzkumným publikacím. Oponentní posudky jsou jedním z významných faktorů přispívajících k výsledné podobě a kvalitě výzkumné publikace. Letošní ocenění získala Helena Sůvová ze sekce regulace a mezinárodní spolupráce ČNB a Jakub Matějů, který působí jako poradce člena bankovní rady. Udělení ceny je spojeno s finanční odměnou 10 tis. Kč.

Vyhlášení laureátů ceny za ekonomický výzkum bude součástí 16. ročníku mezinárodní konference Research Open Day České národní banky, který se bude konat 25. května 2020 v prostorách Kongresového centra ČNB. Na této konferenci budou výzkumní pracovníci ČNB prezentovat oceněné publikace společně s dalšími výsledky nejnovějšího výzkumu centrální banky a diskutovat o nich s ekonomy z českých i mezinárodních institucí. Hlavním řečníkem letošního ročníku Research Open Day bude prof. Guillermo Calvo.

Bližší informace k výzkumným publikacím ČNB a konferenci Research Open Day lze nalézt na webových stránkách ČNB věnovaných výzkumu.

Newsletter