Banky po úvěrovém moratoriu kladně vyřídily 77 % žádostí, pomohou s investičními úvěry v rámci Covid Invest

Ministryně financí Alena Schillerová jednala s Českou bankovní asociací a zástupci nebankovních poskytovatelů úvěrů o vývoji na úvěrovém trhu a aktuální praxi při vyřizování žádostí o odklad splátek. Banky i nebankovní sektor potvrdily vůli k pokračování ve vstřícném přístupu k žadatelům, k němuž se přihlásily po skončení půlročního zákonného úvěrového moratoria na konci října 2020. Od té doby banky kladně vyřídily 77 % obdržených žádostí o odklad, nebankovní subjekty pak zhruba 67 %. K dohodě mezi bankovním sektorem a MF, resp. MPO, došlo také na finálních parametrech programu Covid Invest, který umožní žádat o komerční úvěry se státní zárukou i na investiční účely.  

Data České národní banky ukazují, že od ukončení zákonného moratoria bylo do konce února 2021 u bank podáno 32 tisíc individuálních žádostí o odklad splátek úvěru či jiný typ restrukturalizace v celkovém objemu 31,7 mld. Kč. Z toho necelých 31 tisíc žádostí podaly domácnosti, zhruba v 1 200 případech žádali podnikatelé a firmy. Pro srovnání za 6 měsíců trvání zákonného moratoria žádalo o odklad přes 400 tisíc klientů. Zhruba ve dvou třetinách případů se žádosti týkají spotřebních úvěrů, v necelé třetině jde o úvěry hypoteční. Z celkového počtu obdržených žádostí banky kladně vyřídily 77 % z nich, podnikatelům a firmám dokonce 92 % žádostí.

„Aktuální relativně nízká čísla žádostí o odklad splátek potvrzují správnost rozhodnutí nepokračovat v plošném zákonném moratoriu. Jsem moc ráda, že jak bankovní, tak nebankovní sektor dostály svému slovu vycházet lidem a firmám ve finančních problémech co nejvíce vstříc. A hledat pro ně řešení šitá na míru,“ říká ministryně financí Alena Schillerová a dodává: „Přestože vidíme v důsledku postupující vakcinace a úspěchů plošného testování zlepšující se zdravotní situaci, i nadále zůstávají některé sektory ekonomiky vypnuté. Tyto ohrožené skupiny občanů je stále potřeba ochránit před dluhovou pastí.“

„Těší nás přijatelně nízký zájem o individuální odklad splátek či restrukturalizaci úvěru, které se nám navíc daří kladně vyřizovat. Banky situaci na trhu pečlivě monitorují a jsou i nadále po dobu trvání vládních opatření připraveny přistupovat k těmto žádostem vstřícně a citlivě,“ říká prezident České bankovní asociace Tomáš Salomon a dodává: „Současně s pokorou k přetrvávající síle epidemie vyhlížíme lepší zítřky a věříme, že třetí čtvrtletí letošního roku už bude ve znamení otevřené a postupně se oživující ekonomiky.“

V kontextu oživování ekonomiky a vypořádávání se s následky pandemie sehrají významnou roli státem zaručené úvěry, které budou postupně nahrazovat přímou vládní pomoc. „Máme tu program Covid III, kterým jsme si vytvořili úvěrový rámec ve výši zhruba 500 miliard korun připravených u komerčních bank pro podnikatele a firmy k nastartování jejich podnikání. Jako velice důležité pak vidím rozšíření účelovosti zaručených úvěrů z provozních na investiční,“ vysvětluje Alena Schillerová. Právě rozšíření účelovosti státem zaručených úvěrů i na investice má zavést na základě loňské novely zákona o státních zárukách tzv. program Covid Invest. Ministerstvo průmyslu a obchodu ho hodlá předložit na jednání vlády dnes 12. dubna. Převedení čerpání investičních úvěrů do praxe tak lze očekávat zhruba na začátku května. „Jsme přesvědčeni, že poptávka po investičních úvěrech začne nabíhat s opadající nejistotou způsobenou pandemií. Průzkumy přitom ukazují, že zaručené investiční úvěry by mohly nastartovat oživení zejména segmentu malých a středních podniků,“ doplňuje Tomáš Salomon.

Přetrvávající vůli ke vstřícnému vyřizování žádostí o odklad splátek úvěrů a k pokračování reportingu Ministerstvu financí vyjádřili také zástupci České leasingové a finanční asociace a Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů. Zhruba polovina nebankovních poskytovatelů půjček, kteří se v listopadu 2020 ve společném prohlášení přihlásili ke společensky odpovědnému přístupu k pandemií poškozeným klientům, hodlají ve svém závazku pokračovat i nadále. Z dat reportovaných MF přitom vyplývá, že o individuální úlevu od splátek nebankovních úvěrů požádalo od skončení zákonného moratoria přibližně jen 1,5 % domácností a 1 % podnikatelů. Kladně vyřízeno bylo zhruba 67 % těchto žádostí, z čehož ve skoro 95 % případů byl jako forma pomoci sjednán odklad splátek.

 

Newsletter