Evropská inflace klesla, rizikem je zakořeněná jádrová. Dolar zpevnil pod 1,0900 za euro. Z měn regionu je v zisku koruna. Kurz testuje hranici 23,50 za euro.

BCV solutions: Díky implementaci IdM má Český hydrometeorologický ústav podrobný přehled o identitách

„Po zavedení IDM jsme získali nejen efektivní nástroj pro správu uživatelských účtů a podrobný přehled o identitách, ale i uživatelsky příjemné prostředí pro nastavení a zajištění přístupových údajů,“ říká nadšeně Michal Steinhart, vedoucí oddělení IT.

Jaký problém se řešil?

ČHMÚ čelil náročnému udržování uživatelských účtů a zdrojů v několika heterogenních kritických systémech (e-mail, intranet = vnitřní portál, LDAP, AD, helpdesk, školení on-line a dalších). Zákazník měl nejednotnou politiku hesel, byla zavedena rozdílná přihlašovací jména a neexistovala automatizace workflow při nástupu nových uživatelů i během jejich odchodu. Další problémy souvisely s nepřehlednou správou externistů a nejednotnou správou interního seznamu kontaktů. Zároveň bylo také náročné a značně pomalé schvalování v podobě papírové žádanky o přístup na vzdálené připojení

Postup řešení?

Pro ČHMÚ bylo stěžejní zajištění úspory času a například automatizace procesů. Ročně ČHMÚ eviduje až 800 požadavků na změnu hesel, počet požadavků na přístup do VPN se pohybuje okolo 623 žádostí za rok a počet spravovaných systémů činí 25.

Díky řešení od experta na IdM, BCV solutions, se ČHMÚ dostalo zjednodušení a zrychlení procesu zakládání uživatelských účtů, kompletní správy externistů z jednoho místa, jednoduchého a srozumitelného webového rozhraní pro uživatele pro nastavení účtu, centralizované správy žádostí o přístup na VPN, v rámci, které probíhá kontrola expirací přístupů. Samozřejmostí byla i digitalizace papírových formulářů.

O BCV solutions

BCV solution je expert na správu účtů v IT. Pomáhá organizacím zlepšit správu účtů včetně jejich práv a k tomu využívá vlastní řešení ChechIdM https://www.czechidm.com/. CzechIdM spravuje organizacím přes 5 milionů účtů v České republice. CzechIdm šetří čas a peníze. BCV solutions je ryze česká společnost působící od roku 2008. Více informací získáte na webu https://www.bcvsolutions.eu/

Odvětví: odborné služby zejména pro státní správu pro obory: kvalita ovzduší, hydrologie, klimatologie a meteorologie

Zákazník: ČHMÚ

Cíl: zjednodušit a zrychlit procesy týkající se uživatelských účtů a zajistit centralizovanou správu žádostí o přístup na VPN

Využitá služba: Zavedení IdM

Newsletter