Evropské akcie klesají, futures amerických také. Euro proti dolaru obrátilo do zisku nad 1,0500 EURUSD. Z měn regionu mírně sílí forint. Koruna zůstává v lehké ztrátě nad 24,30 za euro.

BCV solutions: Nová verze CzechIdM nyní podporuje i cross domains

Jedinečnou funkci CzechIdM podporující správu uživatelů napříč více doménami ocení velké podniky nebo skupiny sdružených organizací se složitější strukturou Active Directory. Příkladem mohou být nemocnice pod jedním vlastníkem a s centrálním IT oddělením. Kromě toho nová verze 11.2 umožňuje pokročilé logování pro účely analýz v systémech SIEM. V předchozí verzi bylo implementováno monitorování Identity Managementu, v této verzi je monitorování vylepšené a rozšířené.

Hlavním vylepšením této verze je přidání podpory pro MS-AD cross domains. Pojem cross-domains znamená sadu externích systémů, které jsou propojené a sdílejí například stejná oprávnění. V rámci jedné domény AD tak lze přiřadit uživatele do skupin z jiné domény AD. Z pohledu koncového uživatele se zdá, že systémy mají stejnou sadu skupin. Cílem cross domains v CzechIdM je propojit systémy podle výše popsaného příkladu, a umožnit simulovat stejnou vlastnost: tedy že jednotlivé skupiny je možné přiřadit kterémukoli uživateli jakékoliv domény.

Vylepšení zobrazení změn

„Jedním z našich hlavních poslání je zlepšovat uživatelské rozhraní. V této verzi jsme vylepšili zobrazování změn v archivu provisioningu. Cílem je, aby změny byly viditelné nejen v atributech s jednou hodnotou, ale také napříč atributy s více hodnotami,“ popisuje Lukáš Cirkva, CEO, partner a ředitel ve společnosti BCV solutions s.r.o. Jednotlivé hodnoty jsou pro snadnou orientaci vizuálně oddělené barvou. Na vícehodnotové atributy se aplikuje filtr, který zajistí zobrazení jen změněných hodnot.

Přiřazení role více uživatelům

„Na základě požadavků uživatelů jsme přidali novou operaci, která umožňuje hromadné přiřazení role více uživatelům přímo z detailu role. Tato operace umožňuje kromě role, ze které je spuštěna, vybrat i další roli. Dostáváte tak nástroj pro přiřazení více rolí ‒ a to více uživatelům najednou,“ představuje novinku Cirkva.

O BCV solutions je expert na správu účtů v IT. Pomáhá organizacím zlepšit správu účtů včetně jejich práv a k tomu využívá vlastní řešení CzechIdM. K produktu jsou pravidelně programovány další funkce a vlastnosti.  CzechIdM spravuje organizacím přes 5 milionů účtů v České republice. CzechIdm šetří čas a peníze. BCV solutions je ryze česká společnost působící od roku 2008. Více informací získáte na webu www.bcvsolutions.eu.

Newsletter