BDO založilo investiční fond, zaměří se na průmysl a inovace

BDO Investment SICAV a.s., tak se jmenuje nový investiční fond s proměnným základním kapitálem založený nadnárodní auditorskou a poradenskou společností BDO. Rozdělen je na dva majetkově a účetně oddělené podfondy. Podfond Industry se zaměřuje na investice do zavedených průmyslových podniků střední velikosti a podfond Technology se specializuje na rychle se rozvíjející obory a firmy, které nabízející zajímavé inovativní technologie.

Očekávaný výnos fondu je 10 až 20 % p.a. Investice fondu nebude široce rozprostřena do likvidních aktiv, ale jen do vybraných firem, které fond nebude jen pasivně sledovat, ale naopak aktivně směřovat ke stanoveným cílům.

Fond jako odpověď na aktuální požadavky investorů

Nový fond je určen pro kvalifikované investory, není určen pro drobné střadatele. Minimální výše investice je 125 000 eur s tím, že bude ve fondu vázána zhruba pět let. Fond podléhá dohledu České národní banky. „V poslední době se na nás obracelo hodně našich klientů s tím, že neví, kam investovat. Mnozí z nich nedávno prodali svůj podíl ve firmách a přemýšlí, jak získané peníze zhodnotit. Proto jsme přišli s řešením, o kterém se domníváme, že je odpovědí na aktuální otázky dnešních investorů,“ uvádí Petr Kymlička, partner auditorské a poradenské společnosti BDO.

Pouze nadějné průmyslové podniky a inovativní technologie

Nový fond se zaměřuje výhradně jen na omezený počet vybraných průmyslových či technologických firem. Investice nebudou rozprostřeny do likvidních aktiv, jako jsou peněžní trh, dluhopisy, měny nebo vysoce likvidní akcie. Jedním z hlavních cílů fondu je aktivně určovat směřování vybraných firem, do nichž bude vložena investice na dobu kolem 5 let. „Standardní pasivní investiční nástroje, jako jsou termínované vklady, dluhopisy a podobně, nenabízejí kvůli nízkým úrokovým sazbám rozumný výnos a nekonvenční investiční produkty jsou příliš rizikové. Investiční fond s pětiletou fixací vložených prostředků je vhodným řešením otázky, jakým způsobem za současných podmínek zhodnotit své peníze,“ dodává Vlastimil Hokr, senior partner BDO.

Nový fond se bude soustředit na investice typu private-equity. To znamená přímé, časově omezené investice soukromého kapitálu do společností, kde kromě kapitálu je možné přispět i zkušenostmi v rámci odborné specializace BDO, posunout firmu do další fáze rozvoje restrukturalizací nebo akcelerací růstu a následně zhodnotit vstupní investici prodejem podílu vhodnému investorovi. Vzhledem k tomu, že plánovaný výnos je poměrně vysoký, pojí se s ním i určitá míra rizika. Fond, stejně jako fondy podobného typu, negarantuje minimální výnos. 

Newsletter