Během červencové aukce bylo na trhu START dosaženo obchodů za 18,4 mil. Kč

V průběhu červencové aukce akcií obchodovaných na trhu START bylo dosaženo celkového objemu obchodů ve výši 18 701 096 Kč. Nejvyššího objemu obchodů dosáhly akcie společnosti UDI CEE (10 394 596 Kč), následovány společností Prabos Plus s objemem 8,05 milionu korun.

Na trhu START se od počátku letošního roku obchoduje s upsanými emisemi v rámci tzv. sekundárního obchodování každý měsíc. Další aukce proběhne 14. srpna 2019. START Days, tedy dny pro primární úpis nových akcií, budou v roce 2019 ještě dva – 8. října a 10. prosince 2019.

Veškeré informace o emitentech na trhu START, harmonogramu a výsledcích obchodních dnů najdete na našich webových stránkách www.pxstart.cz.

Burza cenných papírů Praha
Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Od roku 2018 burza provozuje speciální trh pro malé a střední firmy s názvem START. Spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří skupinu PX, jejíž nejvýznamnější společností je vedle burzy Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). Se skupinou PX dále úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), z jedné třetiny vlastněná Burzou cenných papírů Praha. Burza cenných papírů Praha je z 99,355 % dceřinou společností holdingu CEESEG AG.

Newsletter