Bilanční suma bankovního sektoru ČR klesla ke konci února na 7,33 bil. Kč

Bilanční suma bankovního sektoru ČR činila na konci února 7,33 bilionu korun. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem dosáhl 5427 miliard. Objem vkladů rezidentů, jenž tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 4269 miliard korun.

Newsletter