Bisnode Corona Index mapuje změny v podnikatelském prostředí

Stále nekončící krize způsobená pandemií viru COVID-19 poškozuje globální ekonomiku. Svět se rychle mění, podnikatelská rizika vzrostla, a proto je nyní, dříve než kdy jindy, důležité se rozhodovat na základě faktů a nikoliv pocitů. Proto Bisnode sestavil Corona Index, který na týdenní bázi poskytuje přehled o vývoji podnikatelského klimatu v České republice. Monitoruje, kolik vzniklo firem, kolik jich zaniklo nebo požádalo o bankrot, jaká je platební morálka nebo kolik zaměstnanců je ohroženo krachem firem.

 “Pandemie coronaviru v krátkém čase změnila naše životy. Mnoho společností je v krizi a ohrožena jsou celá odvětví. Inteligentní data a analýza dat společnosti Bisnode vám mohou poskytnout vodítko, abyste se mohli v těchto rozbouřených vodách pohybovat s větší jistotou a obchodním úspěchem,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Bisnode Corona Index je aktualizován jednou týdně a data srovnává se stavem v roce 2019. K dispozici bude postupně na všech 19 trzích Evropy, kde Bisnode působí.

„Od začátku letošního roku lze v ČR pozorovat znatelný nárůst společností, které ukončily podnikatelské aktivity nebo směřují k bankrotu. To se citelně odráží na počtech ohrožených zaměstnanců. Naopak klesá počet nově založených firem,“ popsala vývoj tuzemské podnikatelské základny Petra Štěpánová z Bisnode.

Podrobnější informace o vývoji podnikatelské základny v ČR podle Corona Indexu Bisnode jsou zdarma přístupné zde.

Bisnode, progresivní leader v datech a analytice, který využívá smart data a odhaluje tak budoucnost. Více než 2100 našich zanícených a zvídavých zaměstnanců spolupracuje v 19 zemích Evropy. Používají analytiku a skóringové modely, díky nimž předpovídají zákaznické chování, poskytují klíčové detailní informace a nacházejí inovativní řešení přetrvávajících problémů. Bisnode – data pro váš úspěch.

Newsletter