Americké výnosy pokračují v růstu. Dolar se proti euru obchoduje nad 1,0600 za euro. Koruna díky nárůstu krátkých sazeb zpevnila pod 25,20 za euro.

BOHEMIA SEKT spustil v Mikulově velkokapacitní lisovnu hroznů

Zdroj: Bohemia Sekt

Největší tuzemský výrobce sektů a zároveň největší zpracovatel moravských hroznů, společnost BOHEMIA SEKT, spustila v Mikulově provoz nového velkokapacitního střediska na zpracování hroznů. Lisovna vybavená moderními vinařskými technologiemi je nejvýznamnější investicí v historii společnosti.

Lisovna disponuje vinařskými stroji a zařízeními od několika evropských dodavatelů, které automatizují celý proces od příjmu hroznů až po zisk základního vína, a umožňují zpracovávat rychle, šetrně efektivně velké objemy hroznů. V hlavní sezoně, kdy lisovnu obsluhuje deset pracovníků, se zde tuna hroznů zpracuje za 2 minuty, denně pak celkem 220 tun hroznů.

Zdroj: Bohemia Sekt
Zdroj: Bohemia Sekt

Moderní vybavení má významný dopad na kvalitu zpracování hroznů a následně i vyrobených vín. Nový provoz je rovněž šetrnější k životnímu prostředí. Ze vzniklého odpadu z lisování je vyráběn kvalitní kompost bohatý na živiny. Ten společnost využívá na svých vinicích pro vylepšení struktury půdy a zvýšení podílu organické hmoty. Veškeré odpadní vody ústí do nově vystavěné čistírny odpadních vod. Protože provoz sídlí v areálu vinařství Víno Mikulov, kde na jeho činnosti přímo navazují další stupně výroby vína, včetně lahvování, odpadá nutnost víno kamkoliv převážet.

Nové středisko za více než 200 milionů korun představuje pro BOHEMIA SEKT významný posun na cestě k soběstačnosti v oblasti zpracování hroznů. Společnost aktuálně obhospodařuje téměř 600 hektarů vinic na jižní Moravě a je největším zpracovatelem moravských hroznů. V dosavadních podmínkách musela až třetinu hroznů nechávat zpracovávat u jiných vinařů. „K vybudování lisovny jsme přikročili především z kapacitních důvodů, tedy abychom byli v tomto směru více soběstační a schopní rychle a efektivně zpracovat relativně velké množství hroznů. A to i s perspektivou do budoucna, kdy předpokládáme ještě další navyšování kapacity,“ uvedl ředitel společnosti BOHEMIA SEKT Ondřej Beránek.

V příštím roce budou do provozu doinstalovány technologie, které umožní zpracovávat modré hrozny. Tím dojde k dalšímu navýšení zpracovatelské kapacity.

Nová lisovna zpracovala 4 miliony kilogramů hroznů

V letošním roce společnost zpracovala celkově 8,4 milionů kilogramů hroznů, což odpovídá průměru z posledních let. Téměř polovina hroznů pocházela z vinic ve správě BOHEMIA SEKTu, zbylé společnost vykoupila od dalších moravských vinařů. „V novém středisku letos proběhl pilotní provoz, kdy jsme si museli osahat veškeré technologie a s novým závodem se sžít. V rámci tohoto startovacího režimu jsme zpracovali 4 miliony kilogramů hroznů, tedy necelých 50 procent celkového objemu zpracovávaných hroznů. Přednostně sem svážíme hrozny ze spádové oblasti asi 50 kilometrů tak, abychom zachovali kvalitu hroznů i efektivitu celého procesu,“ upřesnil Ondřej Beránek. Další hrozny společnost zpracovává ve svých vinařstvích v Habánských sklepích a v Pavlově.

Společnost, pod kterou spadají i značky Habánské sklepy, Chateau Bzenec a Vinařství Pavlov, vloni prodala bezmála 11 milionů lahví tichých vín. Celkově, spolu s šumivými a perlivými víny a dalšími nápoji prodala téměř 30 milionů lahví. Většina produkce putuje na český trh, export tvoří relativně malé procento prodaného objemu sektů a vín. Nejvýznamnějšími exportními trhy jsou pro firmu Slovensko a Belgie, v letošním roce ale úspěšně zahájila vývoz do Mexika.

Newsletter