BOOTIQ digitalizuje marketing v geodezii. Firmě Hrdlička rozšířil zákaznickou bázi portálu MAWIS

S digitalizací marketingu začínají i firmy z konzervativních odvětví, jako je stavebnictví či geodezie. Trendu si všímá technologická společnost BOOTIQ (člen BiQ Group), která s marketingovou strategií i kampaněmi již pomohla například firmě Hrdlička. Konkrétně se jednalo o propagaci portálu MAWIS, který projektantům, stavebním firmám, vlastníkům inženýrských sítí a široké veřejnosti poskytuje přehled o technologických sítích. Zároveň prostřednictvím aplikace UtilityReport automatizuje komunikaci se všemi subjekty, které se mají k projektu v rámci stavebního povolení vyjádřit.

„Společnost Hrdlička má s marketingem již historicky zkušenost. Identifikovat však zákaznickou cestu, když nelze přesně určit marketingové persony, se ukázalo jako náročný úkol. Tým BOOTIQ pomohl s optimalizací marketingové strategie a během roku a půl našel cestu k cílové skupině. Podařilo se tak dosáhnout stanoveného KPI 1 000 uživatelů, představujícího zlom, po kterém si na sebe aplikace sama vydělá,“ říká Kristýna Sincek, projektová manažerka BOOTIQ.

„BOOTIQ jsme oslovili z důvodu rychlého pochopení situace a napojení na obor, neboť stavební firmy nejsou pro oblast digitálního marketingu zrovna ideální cílová skupina. Většina byznysu totiž stále přicházela přes obchodníky, kteří spoléhají primárně na osobní kontakt. Ukázalo se, že potenciál pro digitální marketing je obrovský a zároveň pomůže s podporou prodeje,“ komentuje začátek spolupráce Lukáš Opat, ředitel marketingu a komunikace společnosti Hrdlička.

Firma Hrdlička se specializuje na digitalizaci geodetických služeb. Vyvinula portál MAWIS, který umožňuje stavebníkům urychlit proces investiční výstavby. Obsahuje největší soukromou databázi vlastníků, správců a provozovatelů technické infrastruktury (voda, plyn nebo elektřina), kteří se v České republice vyjadřují k žádostem o existenci sítí. Jednou z nejvýznamnějších služeb je aplikace UtilityReport, umožňující tyto žádosti hromadně vytvářet. Žadatel zakreslí do aplikace zájmové území a UtilityReport automaticky vygeneruje, případně i odešle žádosti konkrétním vlastníkům či správcům sítí. Jedná se o všechny subjekty, které se mají vyjádřit k chystané stavbě v rámci stavebního řízení, a celý proces se tak významně urychlí.

„Ukázalo se tak, že je možné využívat kampaně digitálního marketingu i v konzervativnějších odvětvích, která dosud spoléhala výhradně na práci obchodních zástupců. Kromě pochopení problematiky tohoto oboru se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci a předávat klientovi klíčové know-how, díky kterému si v budoucnu interní tým dokáže řídit marketing samostatně,“ dodává Karel Pařízek, head of marketing v BiQ Group.

Cesta k zákazníkovi nevedla přímo – pomohlo širší zaměření

Firma dlouhodobě usiluje o další rozšiřování svých MAWIS služeb a jejich širší adopci nejen ze strany B2C zákazníků, ale především projekčních kanceláří, stavebních firem či developerů. Ukázalo se, že cesta k těmto subjektům nevede přímo, neboť je náročné jim vysvětlit veškeré benefity. Z toho důvodu se rozhodla zaměřit na vícero oblastí digitálního marketingu – PPC, sociální sítě i tradiční média. V první fázi bylo proto potřeba oslovit nové uživatele a odbornou veřejnost, respektive lidi z oboru stavebnictví.

„Ukázalo se, že zaměřit v online prostoru zákazníky, které firma oslovuje prostřednictvím obchodníků, je složité. Stěžejní proto bylo nastavení kampaně, KPI i budování marketingového plánu. Obor stavebnictví je totiž poměrně konzervativní a jen velmi těžko se na tyto lidi cílí. Museli jsme proto kampaň v průběhu optimalizovat, měnit kanály, vysvětlovat jednotlivé služby, jejich přínosy a zároveň se věnovat určité osvětě mezi zákazníky. Limit představoval i rozpočet pod 10 % obratu firmy,“ vysvětluje Karel Pařízek.

„Investovat z naší pozice do online marketingu vyžadovalo odvahu. Doba však tento směr ukazovala a my jsme si tím krokem byli jistí. Návratnost nebyla okamžitá, v průběhu kampaně jsme proto museli být trpěliví a nenechat se odradit. I když se tvrdí, že v onlinu dokážete vše měřit, tak to není černobílé a je třeba se naučit s daty pracovat. Kooperací s BOOTIQ jsme však po roce a půl dosáhli cíle naší kampaně. Využili jsme potenciál digitálního marketingu a potvrdili si, že má smysl naši aplikaci dále rozvíjet a skrze marketingové kanály prodávat i ostatní služby,“ říká ředitel firmy Martin Hrdlička.

BOOTIQ pokračuje v podpoře a rozvoji aplikace UtilityReport i nadále. Na podzim plánuje představit a podpořit dvě nové služby marketingovou kampaní. Rovněž chce začít cíleně prezentovat a marketingově podpořit veškeré aplikace na webovém portálu MAWIS. Ty budou vystupovat pod jednou střechou, respektive představí „novou“ značku MAWIS jako portál nabízející moderní služby podporující celý životní cyklus stavby.

BiQ Group je technologická skupina postavená na proaktivním a partnerském přístupu, díky kterému její experti provázejí klienty výzvami moderního digitálního světa. Skládá se ze čtyř specializovaných poboček rozmístěných ve dvanácti lokalitách v České republice i na Slovensku. Díky tomu může být vždy po ruce jak pro lokální šampiony, tak pro globální hráče z řad známých korporací i nadějných startupů. BiQ Group, která je součástí skupiny InTeFi Lukáše Nováka, dnes tvoří více než 400 vývojářů a dalších specialistů s expertním know-how v široké paletě technologií. Díky tomu mohou přinést komplexní službu, od vývoje na míru přes osvědčené platformy SAP, Atlassian a Kentico Xperience až po e-commerce a digitální marketing. Projekty dodává pro firmy T-Mobile, DPD, GTS Alive – ISIC, Škoda, Unipetrol, Zoot a více než stovku dalších klientů.

Společnost Hrdlička je zavedená česká rodinná firma, která se zabývá geodezií v souvislostech již více než 30 let. Mimo rozsáhlé množství geodetických služeb buduje pod značkou MAWIS informační systémy sloužící stavebníkům jako podpora procesů v rámci investiční výstavby. Vytvořila největší soukromou databázi vlastníků, správců a provozovatelů technické infrastruktury (voda, plyn nebo elektřina), kteří se v České republice vyjadřují k žádostem o existenci sítí. To je klíčové pro získání stavebního povolení a tento proces dokáže firma Hrdlička prostřednictvím svých systémů a aplikací urychlit. Mezi zákazníky patří jak velcí hráči v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství, tak odborná veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Díky svému přístupu k inovacím v tomto jinak konzervativním prostředí nachází Hrdlička své zákazníky také v zahraničí, například v Německu a Rakousku, ale i na Slovensku.

Newsletter