Bowman (Fed): Je potřeba přehodnotit a lehce upravit pravidla bankovní regulace. Nejednalo by se o radikální změny. Měli bychom přizpůsobovat regulace na základě velikosti a rizikového profilu jednotlivých bank. Navzdory nedávnému napětí je bankovní systém stále robustní.

Newsletter