Březnová meziroční inflace byla o 0,6 p.b. pod prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v březnu 2016 meziročně o 0,3 %. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v březnu meziročně vzrostly o 0,1 %. Inflace se tak nadále nachází výrazně pod cílem ČNB, respektive pod dolní hranicí jeho tolerančního pásma.

Inflace kvůli ropě a mléku opět zaostala za očekáváním

Celková meziroční inflace byla v březnu o 0,6 procentního bodu pod prognózou ČNB. Oproti predikci byla výrazně nižší zejména dynamika cen potravin, které v březnu prohloubily svůj meziroční pokles, zatímco prognóza předpovídala jejich zrychlující meziroční růst. Nižší oproti očekávání byla i korigovaná inflace bez pohonných hmot. Tento ukazatel jádrové inflace však nadále zůstává nad jedním procentem, což odráží vliv rostoucí domácí ekonomiky a zvyšující se dynamiky mezd. Také meziroční propad cen pohonných hmot byl v březnu o něco výraznější než očekávaný. Naproti tomu regulované ceny v březnu meziročně vzrostly, zatímco prognóza předpovídala jejich nepatrný meziroční pokles. V tom se odrážel zejména vyšší než očekávaný růst cen elektřiny a mírnější pokles cen plynu. Predikce dopadů změn nepřímých daní se naplnila.

Zveřejněná data představují protiinflační riziko stávající prognózy ČNB. Podle této prognózy se bude celková meziroční inflace postupně zvyšovat a v první polovině příštího roku dosáhne dvouprocentního cíle. Poté se bude nacházet lehce nad ním. Na růst inflace budou působit domácí nákladové tlaky související zejména se zrychlováním růstu mezd v podmínkách pokračujícího zvyšování ekonomické aktivity. Současně bude postupně odeznívat protiinflační působení dovozních cen, které aktuálně výrazně klesají vlivem snižování výrobních cen v eurozóně a předchozího propadu světových cen ropy.

Newsletter