Britská vláda reviduje potenciální rizika virtuálních měn

Britská vláda přezkoumává potenciální rizika alternativních platebních systémů ve snaze zatraktivnit britský finanční sektor. Na základě výsledků pak bude rozhodnuto, zda bude zavedena oficiální regulace a systém platebního styku pomocní virtuálních měn či nikoliv.

Newsletter