Brněnská technika spolupracuje s Facebookem na umělé inteligenci

Vysoké učení technické (VUT) navázalo se společností Facebook spolupráci při vývoji umělé inteligence. Výzkum ve specifické oblasti se potýká s nedostatečnou infrastrukturou a technologickým vybavením. Facebook poskytne univerzitě výkonné servery s akcelerátory výpočetních operací. Výzkumným skupinám pomohou k rychlejšímu zpracování dat, oznámili představitelé VUT a Facebooku.

„Díky výkonným serverům zvýšíme výpočetní výkon a výzkumné skupiny budou moci provádět datově náročné výpočty, především v oblasti získávání dat z řeči, zpracovávání obrazu a videa, počítačové grafiky, analýzy velkého objemu dat či výpočetní fotografie,“ uvedl Jan Černocký, vedoucí Ústavu počítačové grafiky a multimédií Fakulty informačních technologií VUT.

Brněnská technika podle Černockého provádí špičkový výzkum v oblasti interakce mezi člověkem a počítačem. Ústav je v rámci VUT pracovištěm s největším počtem evropských projektů. Působí tam například tým BUT Speech@FIT. Zaměřuje se na rozpoznávání řeči, identifikaci mluvčího nebo mluveného jazyka a detekci klíčových slov. Své výsledky již uplatňuje v komerční sféře. Výzkumníci z ústavu se podíleli také na vývoji softwaru pro automatický převod řeči na text, hlasového biometrického zabezpečení a řešení pro forenzní analýzu mluveného slova.

Facebook v programu FAIR poskytne 22 vysoce výkonných serverů s výpočetními akcelerátory 15 výzkumným skupinám v devíti evropských zemích. VUT se tak ocitlo ve společnosti univerzity v Cambridge a Technické univerzity Mnichov. „Ve výzkumu umělé inteligence panuje obrovská rozmanitost. Jsme přesvědčeni, že významně urychlíme pokrok a inovace v celém odvětví, pokud předním výzkumným týmům poskytneme potřebnou technologii,“ uvedl v tiskové zprávě Yann LeCun, ředitel programu FAIR.

Facebook je jednou z největších sociálních sítí na světě. Službu používá 1,5 miliardy aktivních uživatelů. Je plně přeložena do osmdesáti čtyř jazyků.

Newsletter