Brno je lídrem v rozvoji umělé inteligence Česku. Zapojené jsou také univerzity

Masarykova univerzita je druhou největší vysokou školou v České republice a zároveň jednou z nejprestižnějších univerzit Evropy, která se každoročně umisťuje v žebříčku QS Top Universities. Fakulta informatiky aktivně spolupracuje s průmyslovými partnery v otázkách vědeckého výzkumu a rozvoje technologií.

Na konci roku 2019 zahájila FI Masarykovy univerzity spolupráci s moderním brněnským fintech startupem Turing Technology, který vytváří softwarové produkty pro finanční instituce, makléřské společnosti a fondy. Spolupráce je zacílena především na rozvoj informačních technologií v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Kromě nových výzkumných aktivit studenti MUNI budou moci v Turing Technology získat stáž nebo zde napsat závěrečnou práci.

Turing Technology, pod vedením CEO Amira Mamaghaniho, který je expertem na vývoj a implementaci umělé inteligenci a účastníkem odborných diskuzí, například workshopu k analýze stavu AI v České republice, a Masarykova univerzita mají těsné vztahy již od roku 2018. Vedoucí katedry strojového učení a zpracování dat doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D a člen katedry doc. Mgr. Pavel Rychlý, PhD jsou poradci brněnského startupu. Docenti Horák a Rychlý se podíleli na vývoji NLP algoritmů a také chatbota s umělou inteligencí pro jeden z hlavních produktů Turing Technology – CryptoMood. Mimo jiné zaměstnává mnoho absolventů či studentů Fakulty informatiky MUNI.

V čem je spolu vyvinuta technologie unikátní?

Jedná se o aplikaci se zabudovanou umělou inteligencí a propracovanými NLP/NLU algoritmy pro automatizované vyhodnocování zpráv a analýzu nálady na kryptoměnovém trhu. CryptoMood analyzuje v reálném čase více než 50 tisíc zdrojů zpráv, sociálních sítí, trading blogů a článků. Daný nástroj je dostupný buď jako mobilní aplikace pro obchodníky, nebo jako obchodní rozhraní pro kryptoměnové burzy.

CryptoMood používá in-house vyvinutý software Newslero, jehož funkcemi jsou získávání, třídění a zpracování datových zdrojů. Výsledná data podle požadovaných témat během několika sekund jsou analyzována (jde o váhování, identifikaci entit, pragmatickou analýzu a analýzu sentimentu) a následně shlukována do jasně rozpoznatelných celků. Tyto celky si lze představit a interpretovat například jako analýzu dopadů na trh, analýzu významů a tak dále.

Způsob, jakým Newslero agreguje, seskupuje a ohodnocuje data je díky NLP a Deep learningu vědeckou činností. Vlastní distribuovaná výpočetní síť, použitá v dané technologii, je jedinečnou a vysoce rychlostní sítí na trhu.

Amir Mamaghani, CEO a zakladatel CryptoMood, vysvětluje: „Ano, v dnešní době existují agregátory zpráv a sledovače trhů, ale nic, co by dokázalo měřit tržní sentiment. Technologie, zahrnující umělou inteligenci a zpracování přirozeného jazyka, kterou vyvinula CryptoMood, je unikátní. Množství kvalitních informací, které sledujeme a interpretujeme, je obrovské. Klíčové výzvy, kterým čelíme, jsou pro nás rychlost, přesnost a předložení smysluplných zpráv, které budou užitečné všem obchodníkům.”

Symbióza přináší výhodu právě pro mladé odborníky

Partnerská spolupráce Turing Technology a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity obnáší vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, vývoj, inovace a transfer nových poznatků do průmyslové praxe. Moderní fintech startup tak dostane přístup ke špičkovému vybavení, nejmodernějším technologiím a hlavně expertům v oblasti informatiky. Naopak studenti MUNI budou mít možnost spolupracovat s partnery z Turingu na svých závěrečných pracích, získat pracovní stáže nebo zúčastnit se odborných seminářů a konzultací.

Technologie je vyvinuta in-house brněnským týmem programátorů pod vedením Amira Mamaghaniho, který je expertem na vývoj a implementaci umělé inteligenci a účastníkem odborných diskuzi, například workshopu k analýze stavu AI v České republice. 

 

Newsletter