Budou z nich uznávaní vědci? V soutěži Unipetrolu uspěli studenti z Litvínova

Studentská vědecká konference oceňuje mladé vědce, kteří se svými výzkumnými pracemi řadí mezi špičku.  Letošní pátý ročník soutěže, pořádaný Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT), Unipetrol výzkumně vzdělávacím centrem (UniCRE) a skupinou Unipetrol, zamířil do finále. Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 prezentovalo své práce na půdě Univerzitního centra přímo v areálu litvínovského chemického závodu celkem 46 studentů. Největší zastoupení měla Masarykova střední škola chemická v Praze, která si odvezla dvě vítězství ze čtyř. Protože konference zároveň slouží vítězům jako odrazový můstek k dalším úspěchům na poli vědy, je více než pravděpodobné, že o některých letošních jménech ještě uslyšíme.

Důkazem může být Nikola Svobodová z Gymnázia Pelhřimov. Ta loni Studentskou vědeckou konferenci vyhrála, letos se stala vítězkou soutěže České hlavičky, která je součást projektu Česká hlava. Nikola přispěla k odhalení mechanismu, kterým se DNA opravné proteiny podílejí na vzniku a dalším rozvoji nádoru. Podle odborníků, kteří se seznámili s její prací, představuje Nikola pro vědu velkou naději. Studentská vědecká konference v Litvínově se během pěti let rozrostla v uznávanou celorepublikovou soutěž vědeckých nadějí České republiky.

„Je opravdu radost sledovat, s jakým zájmem se mládež staví k takovým projektům a jak popularita Studentské vědecké konference roste. Čtyř sekcí pro středoškoláky se letos zúčastnilo třicet sedm mladých vědců, páté sekce určené pro vysokoškoláky devět,“ říká Katarzyna Woś, předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol, která pokračuje: „ Letos jsme udělili také čtyři Ceny Nadace Unipetrol, a to vždy jednomu studentovi v každé středoškolské sekci. Vybírali jsme tematicky podle největšího přínosu směrem k naší nadaci.“

„Pokud někdo tvrdí, že dnešní generace Z není kreativní, pak se mýlí. Byl jsem nadšen nápady, se kterými studenti přišli a podívali se na zdánlivě nudný obor chemie z nejrůznějších úhlů. Dokázali spojit vědu s praktickým využitím. Rád bych jmenoval názvy některých z nich: Odolnost polofoukaného a modifikovaného asfaltu vůči deformaci při různých teplotách, Radioaktivita kolem nás, Vliv železniční dopravy na znečištění půdy organickými látkami či Metoda genetické daktyloskopie,“ říká profesor Zdeněk Bělohlav, prorektor VŠCHT v Praze.

Hned sedm projektů do soutěže přihlásila nejstarší pražská průmyslová škola v Praze, Masarykova střední škola chemická, a obhájila tak počtem soutěžních prací své loňské prvenství. Vedle ní soutěžili také studenti z Gymnázia Sokolov, Gymnázia Kadaň, Gymnázia T.G.M. Litvínov, PORG, litvínovské SOŠ Schola Humanitas či Střední školy Educhem z Meziboří a dalších.

 „Autoři nejlepších prezentovaných prací mají i finanční motivaci. Za skupinu Unipetrol jsme letos poskytli odměnu 150 000 korun, což je téměř dvojnásobek proti loňskému roku. Také Nadace Unipetrol přispěla významnou částkou 120 000 korun. Je pro nás ctí podpořit odborně i finančně studenty, kteří mají o chemii či další přírodovědné obory nadstandardní zájem, a kterých každým rokem přibývá,“ říká Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol.

Vítězi pěti sekcí letošního ročníku Studentské vědecké konference v Litvínově se stali:
Středoškoláci:
  • Zuzana Čiháková, Gymnázium Přípotoční, Praha, s tématem: Syntéza biologicky aktivních heterocyklických sloučenin – LinQ
  • Klára Jánošíková, PORG Libeň s tématem: Pravda a Lež
  • Hana Kovářová a Barbora Poulová, Masarykova střední škola chemická, Praha, s tématem: Syntéza inhibitorů DC-SIGN receptoru
  • Kamil – Lukáš Zach, Masarykova střední škola chemická, Praha, s tématem: Komplexní sloučeniny cyklamu v systému vodného roztoku kyanidu, či oxidu uhelnatého
Vysokoškoláci:
  • Dominik Schlehöfer, Univerzitní centrum VŠCHT Praha-Unipetrol, s tématem: Námořní paliva produkovaná z alternativních surovin
Cenu Nadace Unipetrol získali:
  • Vojtěch Vyskočil a Lukáš Městka, Gymnázium T.G.M., Litvínov, s tématem: Barviva v listech, chromatografie
  • Matěj Stingl, Gymnázium Sokolov, s tématem: Raketový motor, konstrukce, palivo, využití
  • Jakub Seiner, Masarykova střední škola chemická, Praha, s tématem: Štěpení racemické směsi 1,1´-binaftalen-2,2´-dikarboxylové kyseliny na čisté enantiomery
  • Stanislav Kočí, Masarykova střední škola chemická, Praha, s tématem: Fázové přechody mentolu a alfa – terpineolu

Newsletter