Budovy jsou až o 1/4 méně úsporné. ČEZ ESCO to chce zlepšit

Mezinárodní výzkumný projekt QUANTUM, na němž se podílí společnost ENESA ze skupiny firem ČEZ ESCO, má na svém kontě první výsledky. Aplikace nástrojů pro měření komfortu a řízení kvality provozu úspěšně proběhly například v Kongresovém centru Praha nebo  administrativní budově ČEZ v Praze.

Snížení rozdílů mezi předpokládanou a skutečnou energetickou náročností evropského fondu budov a s tím spojené systémy řízení kvality (QMS) patří mezi hlavní cíle mezinárodního výzkumného projektu QUANTUM, na němž se za Českou republiku podílí společně s ČVUT i ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO. Energetická náročnost budov bývá v průměru až o čtvrtinu vyšší, než se předpokládalo v původním projektu.

Konsorcium 14 partnerů z 11 zemí proto od roku 2016 intenzivně pracuje na ověřování nástrojů a modelů služeb řízení kvality během životního cyklu 15 vybraných budov. Projekt QUANTUM je převážně hrazen z evropského fondu HORIZON 2020. Účastníky projektu jsou komerční společnosti, univerzity a neziskové organizace.

Aktuálním výsledkem činnosti zúčastněných subjektů je monitorovací a řídicí systém Comfortmeter, prvně testovaný na obytné budově Progetto Botticelli na Sicilii.  Je zaměřen na efektivitu, udržitelnost a výkon, vychází z vědeckého výzkumu subjektů zúčastněných na projektu QUANTUM s podporou Evropské komise.

Měřenými kritérii komfortu kancelářských budov jsou: světlo, tepelná pohoda, kvalita ovzduší, akustika, kancelářské prostředí a možnost individuálního ovládání. Comfortmeter, je dostupný v 11 jazykových mutacích včetně češtiny na: http://comfortmeter.eu/cs/domu/.  

„O kvalitě řešení vznikajících v rámci tohoto projektu může svědčit i fakt, že nástroj Comfortmeter přijal Mezinárodní stavební institut WELL Building jako doporučovanou metodu průzkumu kvality okolního prostředí, který je vyžadován v certifikačním postupu tohoto institutu. Pro další praktické využití nástroje Comfortmeter je to krok vpřed, protože WELL Building významným způsobem ovlivňuje, jak lidé o budovách přemýšlí,“ říká ředitel společnosti ENESA Ivo Slavotínek.

Členské týmy projektu QUANTUM se rovněž podílely na pokynech pro řízení kvality vzduchotechniky, zveřejněných německým federálním ministerstvem výstavby.

ENESA otestovala nástroj Comfortmeter v šesti vybraných budovách v České republice: v Rudolfinu, Kongresovém Centru Praha (KCP), Národním divadle, administrativní budově ČEZ a. s. v Michli, budově radnice Městské části Praha 13 a ostravském Domě energetiky. Na základě výsledků byla již pro všechny objekty vypracována kompletní zpráva o uživatelském komfortu.

O projektu

Koordinátorem projektu QUANTUM je IGS, Technická univerzita v německém Braunschweigu. Horizon 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace – je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020.

Newsletter