Celková důvěra v ekonomiku se v listopadu mírně snížila, indikátor důvěry klesl z 93,6 na 93,3 b.

AKTUALIZOVÁNO – Souhrnný indikátor důvěry, vyjádřený bazickým indexem, oproti říjnu poklesl o 0,3 bodu na hodnotu 93,3. Indikátor důvěry podnikatelů se velmi mírně snížil o 0,1 bodu na hodnotu 91,5. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,6 bodu na hodnotu 102. Ve srovnání s listopadem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší. Uvedl to dnes Český statistický úřad.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,6 bodu na hodnotu 86,9. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se meziměsíčně nezměnilo. Stav zásob hotových výrobků se téměř nezměnil. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se mírně snížilo. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců mírný pokles tempa růstu výrobní činnosti a také zaměstnanosti. Očekávání vývoje vlastní celkové ekonomické situace jsou pro období příštích tří i šesti měsíců téměř neměnná. V porovnání s listopadem loňského roku je důvěra v průmyslu nižší.

Ze šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu vyplývá, že pro rok 2020 předpokládají respondenti meziroční mírný pokles investic přibližně o 1 %. Investice se budou týkat převážně obnovy stávajících výrobních zařízení a pořizování nových technologií, méně pak rozšíření výrobních kapacit.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 103,8. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se meziměsíčně téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se rovněž téměř nezměnilo. V hodnocení úrovně současné stavební činnosti jsou podnikatelé v porovnání s říjnem pesimističtější. Očekávání tempa růstu stavební činnosti se pro období příštích tří měsíců téměř nezměnila. Očekávání zaměstnanosti jsou stejná. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců mírné zhoršení jejich celkové ekonomické situace, pro období příštích šesti měsíců jsou očekávání v porovnání s říjnem vyšší. Meziročně je důvěra ve stavebnictví na stejné úrovni.

„Dnešní indikátory důvěry se dále zhoršily, což reflektuje dosavadní nejistý vývoj v zahraničí, patrně však listopadové indikátory zatím neodráží mírný obrat sentimentu, který by mohl zlepšit i náladu tuzemských firem a domácností. V posledních týdnech totiž na trhu panuje mírný optimismus ohledně budoucího vývoje, jelikož řada rizik je zdánlivě na ústupu. Obchodní dohoda mezi USA a Čínou sice stále uzavřena není, obě strany však pravidelně signalizují ochotu a snahu dohodu brzy uzavřít. Dnes trh povzbudila zpráva ohledně skutečnosti, že Čína plánuje více trestat porušování vlastnických práv, což je chápáno jako další ústupek na cestě k dohodě s USA. D. Trump také odložil rozhodnutí o uvalení cel na dovoz evropských automobilů, a vzhledem k tomu, že dohoda s Čínou se protahuje a patrně bude uzavřena až začátkem příštího roku, snižuje se tak i šance, že D. Trump bude ochotný těsně před prezidentskými volbami vstupovat do dalšího sporu a uvalovat tarify na evropské automobily,“ uvedl hlavní ekonom ING ČR Jakub Seidler.

Důvěra v odvětví obchodu se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 5,4 bodu na hodnotu 96,0. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci lépe než minulý měsíc. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně téměř nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší. V meziročním srovnání je ovšem důvěra v obchodě o něco nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,2 bodu na hodnotu 94,2. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci lépe než v říjnu. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně snížilo, stejně tak očekávání pro období příštích tří měsíců. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou přibližně stejná, pro období příštích šesti měsíců jsou mírně vyšší. Meziročně je důvěra ve vybraných službách nižší.

Mezi spotřebiteli se v listopadu důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,6 bodu na hodnotu 102,0. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se zvýšily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se téměř nezměnily. Úmysl spořit se v porovnání s říjnem mírně snížil. Obavy z růstu cen zůstaly meziměsíčně téměř stejné. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.

Newsletter