Central Group nabízí Praze ročně 50 milionů korun. Za co?

Developer Central Group navrhne vytvoření fondu veřejných investic, který by mohl pomoci řešit současnou krizi dostupného bydlení. Do tohoto fondu by transparentním způsobem přispívali všichni developeři nových staveb v Praze. A to podle jednotného klíče – v případě bytových staveb by příspěvek do fondu mohl činit 500 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy bytu. Při prodejích zhruba tisíce bytů ročně to znamená jen v případě Central Group 50 milionů za rok za to, že úřady a pověřené instituce budou dodržovat stanovené termíny a zkrátí se schvalovací procesy pro nové stavby.

„V případě zhruba 5000 prodaných bytů ročně všemi developery bytové výstavby v Praze by celkové příspěvky činily kolem čtvrt miliardy ročně, tedy 2,5 miliardy za 10 let. Navíc, v případě vyšších prodejů bytů, které jsou potřebné pro uspokojení poptávky a vyrovnání deficitu z minulých let, by příspěvky do fondu veřejných investic byly samozřejmě výrazně vyšší,“ říká šéf Central Group Dušan Kunovský.

Developery hrazené prostředky do tohoto fondu veřejných investic by se mohly dělit na dvě poloviny. Jedna by příslušela městské části, kde se projekt staví, a druhá pak Praze, tedy magistrátu. Tyto peníze by se pak transparentním způsobem využívaly na investice do technické a dopravní infrastruktury v okolí projektu, ale mimo území investora. A také na řešení veřejné zeleně a kvalitního veřejného prostoru. A pak také jako částečný příspěvek na potřebnou občanskou vybavenost v okolí – tedy školství, zdravotnictví a podobně. Prostředky vynaložené v rámci pozemku developera by samozřejmě zůstaly plně jeho nákladem, ledaže by v rámci tohoto pozemku byla řešena také infrastruktura nebo vybavenost i pro širší okolí a veřejnost.

„Pokud Praha a městské části mají od investorů získávat miliardy korun na svůj rozvoj, tak se však nemůže říct jen A, ale musí se dodat i B. Tedy, že veřejná správa za to musí investorům garantovat to, na co mají právní nárok – aby schvalovací procesy pro novou výstavbu netrvaly často až neuvěřitelných 10 let,“ zdůrazňuje Kunovský. Musí se hlavně striktně dodržovat stanovené lhůty pro rozhodnutí úřadů a pro vyjádření dotčených orgánů. Příspěvek 500 korun z metru hrubé podlažní plochy, ceny bytu na trhu nezvýší, pokud budou prostředky z fondu investovány pro veřejný zájem v okolí projektu a pokud dojde k podstatnému zrychlení schvalovacích procesů. 

Newsletter