Česká národní banka schválila split akcií SAB Finance 1 ku 10, akcionáři již obdrželi první pololetní výplatu dividendy

Akcie české společnosti SAB Finance budou ode dneška dostupnější i investorům, kteří by do nich chtěli směřovat menší část peněz. Česká národní banka totiž schválila návrh na jejich rozdělení v poměru 1:10.

Od 1. října tak bude jedna původní akcie představovat deset akcií. Do obchodování vstoupí namísto ceny 10.600 Kč s cenou 1.060 Kč. Štěpení cenných papírů se žádným způsobem nedotkne práv akcionářů.

Akcie SAB Finance přitom nabídly svým investorům mimořádné zhodnocení v podobě vyplacené pololetní dividendy ve výši více než 68 milionů Kč, což představuje dividendu ve výši 265 Kč před zdaněním na akcii. V poměru k obvyklé tržní ceně jde o výnos 5 % p.a.

Termín pro další výplatu dividendy je směřován na březen 2022. Plánovaný zisk SAB Finance před zdaněním na rok 2021 je 168 milionů korun, přičemž SAB Finance se daří po celý rok překračovat plán zisku.

„Dividendy vždy představují stabilizační prvek portfolia. Ve výši, v jaké je vyplácí naše společnost, dnes nabízejí jednu z mála ochran před inflací. Investice do dividendových akcií doporučuje i Warren Buffett,“ uvedl Ing. Radomír Lapčík, LL.M., zakladatel SAB Finance.

Společnost SAB Finance je největší zprostředkovatel devizových obchodů v České republice a poskytuje služby více jak 18 000 firemních klientů. Společnost byla založena v roce 1999 Radomírem Lapčíkem, devizovou licenci od České národní banky získala v roce 2004. Za rok 2020 společnost vykázala auditovaný zisk 144 milionů korun, a zažila tak zatím nejúspěšnější rok v historii. Zisk za první pololetí roku 2021 přesáhl 85 milionů Kč a meziročně vzrostl o téměř 18 %. Od 28. 1. 2021 jsou akcie společnosti SAB Finance obchodovány na Burze cenných papírů Praha.

Více o společnosti SAB Finance a.s. naleznete na www.sab.cz

Newsletter