České firmy si od cloudu slibují hlavně ochranu dat

Možnost snadno škálovat zdroje, větší mobilita či automatický update používaného softwaru. I díky tomu používá cloudová řešení už třetina českých společností. Mohou tak mimo jiné nabízet zaměstnancům oblíbený benefit – práci z domova. České firmy vyhledávají cloudové služby hlavně kvůli ochraně dat, uvedla společnost Algotech. 

V Česku nejvíce láká ochrana dat

Ze všech výhod, které cloud nabízí, mají tuzemské firmy největší zájem o ochranu dat. „Většina našich klientů využívá možnost zálohovat svá data. Používají například různé účetní programy, které pracují s velkým množstvím velmi citlivých či důležitých údajů.  Programy běží právě na bázi cloudu, takže mají firmy jistotu, že o data nepřijdou, ani se nedostanou do nepovolaných rukou,” říká Petr Loužecký, ředitel cloudových služeb společnosti Algotech. Firma je nabízí od roku 1997. Jak to celé funguje? Data jsou replikována na více uložišť v reálném čase, což zajišťuje jejich maximální dostupnost. Následně jsou data zálohována a archivována několik týdnů – postup je chrání před problémy s poruchou zařízení i proti lidské chybě, kdy by data omylem vymazali sami uživatelé.

Není třeba myslet na aktualizace

U cloudových služeb odpadá povinnost instalovat updaty systému, které jsou leckdy časově i datově náročné. Aplikace, které jsou založené na cloudu, se totiž aktualizují automaticky. Díky tomu šetří energii internímu IT oddělení, které se tak může věnovat důležitějším projektům. Podle PCWorld je úspora času jedna z největších výhod používání cloudu – polovina firem udává, že snížil jejich náklady na IT. „Velká část společností provozuje neaktuální či dokonce výrobcem nepodporované aplikace či operační systémy. To přináší velké riziko z pohledu bezpečnosti i stability IT prostředí. Firmy ho podstupují, protože mají omezené finanční i časové možnosti. Naopak v cloud prostředí společnost získá aktuální a podporovaný software,“ uvádí Loužecký. 

Dostupnost dat dává větší možnosti zaměstnavatelům

Trendem při náboru nových zaměstnanců je i nabídka home office, kdy může zaměstnanec pracovat z klidu svého domova či jako digitální nomád. Oblíbený benefit umožňují právě cloudové služby, díky kterým se pracovníci k důležitým materiálům dostanou odkudkoliv. Stačí jim být online. „V době, kdy má každý smartphone, mohou zaměstnanci nosit své pracoviště v podstatě v kapse. Jde navíc o užitečný nástroj pro manažery – i když tráví den na schůzkách, mají dokonalý přehled o tom, co se na projektech děje,” popisuje Loužecký.  

Na rozdíl od lokálních IT infrastruktur, které primárně obsluhují interní uživatele, je cloud vždy připraven na vzdálený přístup. Aplikace jsou většinou vyvíjeny jako webové, takže má uživatel svá data přístupná kdykoliv a odkudkoliv. Pro pohodlí uživatelů existují i mobilní aplikace, které jsou připraveny pro menší plochu obrazovek telefonů či tabletů. V případě složitějším aplikací je zde umožněn přístup přes vzdálenou plochu či terminálové služby, což je v podstatě virtuální počítač v cloudu. Komunikace je chráněna šifrovaným tunelem a je opět dostupná odkudkoliv, kde je internet.

Krok k ochraně životního prostředí

Cloudové služby nahradí tisíce vytištěných stránek, které často skončí zamčené ve skříni. Cloud totiž slouží jako virtuální trezor, platforma, kde systém běží bez toho, aby vyžadoval fyzicky existující řešení. Pokud navíc díky cloudu mohou zaměstnanci pracovat z domova, odpadá povinnost dojíždět do práce a tím produkovat emise. Jedná se tak o významný krok k ochraně životního prostředí.

Škálovatelnost  zdrojů zvyšuje firemní efektivitu

Korporace, která zaměstnává tisíce zaměstnanců, má na IT jiné požadavky než malá začínající firma. Cloudové služby nabízí vhodnou odpověď. Jsou ideální pro projekty, u kterých se objem dat i řešené problémy mění. „Pokud firma aktuálně zpracovává větší množství materiálů, nemusí investovat do infrastruktury. Ta by si vyžádala větší náklady, navíc jde o trvalé řešení dočasného problému. Cloud umožňuje rychlé navýšení kapacity, a to  přesně podle současné potřeby,” uvádí Loužecký. Firmě tak šetří její finance i čas.

Newsletter