Česko je evropská špička nelegálního prodeje ohňostrojů, nejpřísnější regulace mají Irové

Česko je sedmým největším vývozcem zábavní pyrotechniky na světě (s vyvezenými ohňostroji v hodnotě 232,5 milionu korun). V Evropě je v tomto ohledu na prvním místě Nizozemsko (1,2 miliardy korun). V Česku je ale v rámci starého kontinentu nejvíce firem, které bez dostatečných kontrol prodávají tu nejnebezpečnější pyrotechniku, jak vyplývá z analýzy projektu Evropa v datech. Nejpřísnější jsou pyrotechnické regulace v Irsku, kde si lze koupit maximálně bouchací kuličky či pistolové kapsle.

Česko má mezi evropskými zeměmi nejvíce firem, které na svých e-shopech volně prodávají ohňostroje z kategorie F4, tedy představující největší nebezpečí. Ty mohou podle evropských pravidel odpalovat jen odborně způsobilí pyrotechnici. „Na našem území je takových firem 11. Ačkoliv to může působit jako zanedbatelné číslo, v Evropské unii nemá obdoby. Podle studie Evropské komise z dubna 2019 se totiž jedná o více než dvojnásobek počtu obdobných firem z Belgie, Litvy nebo Slovenska, které se dělí o druhé místo. V každé z těchto zemí byly objeveny 4 takové firmy,” říká Tomáš Odstrčil z analytického projektu Evropa v datech.

Vězení i milionové pokuty

Jedním z důvodů vysokého počtu firem nezákonně prodávajících zábavní pyrotechniku jsou i mírné tresty, které prodejcům hrozí. Například v Portugalsku mohou jít prodejci do vězení na dvanáct let. V Maďarsku a Bulharsku zase není doba strávená v nápravném zařízení nijak omezená, zatímco u nás vězení prodejcům nehrozí. Mohou sice dostat pokutu až ve výši 200 tisíc eur, to je ale proti lucemburskému milionu eur a neomezeným finančním trestům na Ukrajině, v Maďarsku, Finsku a Rumunsku pouhý zlomek.

Nejvíce pyrotechniky pochází z Číny

Většina zábavní pyrotechniky ve světě se dováží z Číny, která se na jejím vývozu podílí z 84,2 %. Hodnota čínského exportu dosahuje v přepočtu více než dvaceti miliard korun. Na druhém místě je Nizozemsko, jehož vývoz v hodnotě 1,2 miliard představuje 5,1 % světového exportu ohňostrojů. Pomyslné stupně vítězů uzavírá Německo s exportem v hodnotě 371 milionů korun, což je 1,6 % světového vývozu. „Česko se v roce 2018 s vyvezenými ohňostroji v hodnotě 232,5 milionu korun dostalo na sedmé místo, což představuje 1 % celosvětového exportu. Náš vývoz i letos zůstává stejný, předběhlo nás však Polsko a Spojené státy,” říká Tomáš Odstrčil.

Čtyři evropské kategorie pyrotechniky

Evropská pravidla dělí ohňostroje do čtyř kategorií podle nebezpečí, které představují. Do první kategorie spadají například bouchací kuličky, ve druhé byste mimo jiné našli petardy, či římské svíce, k ohňostrojům s označením F3 se řadí dělobuchy, a menší kulové pumy. Ohňostroje čtvrté kategorie jsou v EU povoleny pouze pyrotechnickým profesionálům. U nás se za ohňostroj považuje pouze pyrotechnika obsahující deset a více kilogramů výbušniny. Odpalování pyrotechniky s menší hmotností není třeba oznamovat obecnímu úřadu a hasičskému sboru.

Češi mohou pyrotechniku kupovat od 15 let

Nákup ohňostrojů první kategorie je v Česku povolen osobám starším 15 let, druhé od 18 a třetí od 21. Všechny ohňostroje musí být označeny značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti. Musí mít i značku CE jako výrobky odpovídající evropským požadavkům. Například v Belgii je trestný i prodej pyrotechniky z kategorie F3. Stejně tak je tomu i v Německu, kde občané starší 18 let mohou pyrotechniku z kategorie F2 používat jen několik hodin během 31. prosince a 1. ledna. Vůbec nejpřísnější jsou pravidla pro zábavní pyrotechniku v Irsku, kde se může beztrestně používat pouze ta, která spadá do kategorie F1. Kdokoliv, kdo je přistižen při prodeji, koupi či držení ohňostrojů z vyšších kategorií, může být potrestán pokutou nebo dokonce vězením.

Newsletter