Evropské i americké výnosy klesají. Dolar drží ztráty, ale posunul se pod 1,0900 za euro. Měnám regionu pomáhá slabý dolar. Koruna zpevnila pod 26,65 za euro.

Česko má podle Eurostatu 6. nejnižší podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů

Česko má podle Eurostatu 6. nejnižší podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů. Celoevropský průměr v roce 2018 činil podle Eurostatu 32 %. Více než polovina spotřebované elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů v pěti státech: Rakousku, Švédsku, Dánsku, Lotyšsku a Portugalsku.

Hůř než Česká republika se 14 % jsou na tom Polsko (13 %), Kypr (9 %), Lucembursko (9 %), Maďarsko a Malta (obojí 8 %). Největší podíl v evropských obnovitelných zdrojích zaujímá s 35, 8 % větrná energie, přesně třetinu pak zajišťuje vodní, jedna osmina připadá na solární a biopaliva zaujímají necelých deset procent.

Newsletter