Evropské i americké výnosy rostou. Dolar v lehkém zisku nad 1,0700 za euro. Měny regionu se obchodují do strany. Koruna nad 24,70 za euro a nad 23,00 za dolar.

Česko má už 28 tisíc dolarových milionářů. Meziročně zbohatli o 13 %

Světové ekonomiky a akciové trhy zažívají dobré výkonnostní období, což s sebou přináší i bohatnutí investorů. Skupina obyvatel, kterou Capgemini označuje jako high net worth individuals – dolaroví milionáři, meziročně zbohatla o 10,6 procent a jejich celkové jmění se poprvé přehouplo přes hranici 70 bilionů dolarů. Současně se zvýšil i počet dolarových milionářů, jenž meziročně vzrostl o 1,6 milionu.

Počet vysokopříjmových investorů, jejichž investovatelný majetek je vyšší než 30 mil. dolarů meziročně vzrostl globálně o 11,2 procent. Dolaroví milionáři se podílí na celkovém světovém bohatství skoro ze 35 procent. Více než 61 procent všech dolarových milionářů pochází z USA, Japonska, Německa nebo Číny. Období růstu již probíhá šest let a mělo by dále pokračovat. Podle odhadů by se měl v roce 2025 majetek tzv. dolarových milionářů vyšplhat na více než 100 bilionů dolarů. Již druhý rok v řadě se investoři radovali z průměrných výnosů ve výši 20 procent.

Oproti minulému roku se počet dolarových milionářů v České republice zvýšil o 10,8 procent na více než 28 tisíc. Jedná se o srovnatelný výsledek jako v případě světového průměru. Co se týče jejich majetku, vzrostl o 13 % na 68,5 miliard dolarů, což při současném kurzu činí 1,5 bilionu korun. Největší zásluhu na bohatnutí movitých investorů mělo rostoucí HDP ve výši 4,6 procenta, dále 6,5 procentní růst cen nemovitostí a výkonnost lokálních investičních trhů, jejichž celková tržní kapitalizace raketově vzrostla o 30 procent.

 

Hrozba ve formě BigTech společností

Movití investoři často využívají služby investičních poradců (v reportu označeno jako wealth management). Investičním poradcům hrozí nebezpečí ve formě konkurence ze strany BigTech společností (společnosti jako Amazon, Facebook, Google nebo Alibaba). Ty již vstoupily do platebního businessu a nyní by chtěly do svého portfolia zařadit i poradenské služby. Existují dva nejpravděpodobnější scénáře jejich vstupu do odvětví. Prvním je čistá spolupráce BigTechu a poskytovatelů wealth managementu. Druhou možností je tzv. frenemy model spolupráce, kdy BigTech společnosti budou v roli přímého konkurenta, ale současně budou spolupracovat se společnostmi z oboru.

Existence bariér pro vstup BigTech společností na poradenský trh ve formě regulatorních požadavků a částečné nedůvěry investorů (kvůli netransparentnímu nakládání s osobními daty) v BigTech nahrává wealth manažerům, ale dříve či později se BigTech stane jejich velkým konkurentem. Capgemini odhaduje, že kdyby BigTech společnosti převzaly do své péče pouhá 0,3 procenta majetku spravovaného wealth manažery, dosáhly by dodatečného zisku ve výši 36 miliard dolarů ročně. Dle průzkumu Capgemini mezi bohatými investory v Q1 2018, 80 procent klientů wealth management společností by bylo ochotno vyzkoušet služeb BigTech společností v horizontu jednoho roku.

 

Hybridní poradenství jako konkurenční výhoda

Řešením vstupu nové konkurence na trh je implementace tzv. hybridního poradenství, kombinující osobní přístup poradců a nové technologie, například umělá inteligence nebo využití simulačních modelů pro diverzifikaci portfolia – automatizované či self-service poradenství. Počet wealth management firem využívajících model hybridního poradenství sice meziročně vzrostl jen o 3,4 procenta (v současnosti ho využívá 28,6 procent wealth management společností), ale dalších 57,1 procent společností pracuje na jejich vývoji.

 

Negativní vztah investičních poradců ke kyptoměnám, investoři se o ně zajímají

Kryptoměnové nadšení vyvrcholilo na konci roku 2017, kdy se cena nejznámější kryptoměny bitcoin vyšplhala téměř na 20 tisíc dolarů. Téměř 55 procent dotázaných movitých investorů odpovědělo, že je kryptoměny zajímají jako potenciální investice. Kryptoměny se po skončení období růstu vyznačují značnou cenovou fluktuací, přesto jsou investory často chápány jako zajímavý prostředek k uchování hodnoty a jako spekulativní nástroj.

Kvůli zmíněné fluktuaci a nevyzrálosti trhu nejsou wealth management společnosti ochotné poskytovat kryptoměnové investiční poradenství. 71 procent dotázaných dolarových milionářů mladších 40 let by uvítalo možnost získat informace ohledně investičních rad do kryptoměn od svého wealth manažera. V porovnání s dolarovými milionáři nad 60 let (pouhých 13 % z nich by takové rady uvítalo) se jedná o zajímavý výsledek a vypovídá o zájmu mladší generace investovat do atypických oblastí.

Společnost Capgemini je zastoupena ve více než 40 zemích, v roce 2017 měla globální příjmy ve výši 12,8 miliardy EUR, zaměstnává více než 200 000 lidí. V České republice patří Capgemini mezi deset největších poskytovatelů služeb v oblasti informačních technologií. Nabízí klientům služby v oblasti poradenství, vývoje aplikací, systémové integrace, tvorby internetových portálů a bezpečnosti. 
 

Newsletter