Českou softwarovou firmu ISFG nově vede Ivana Hančíková

Výkonnou ředitelkou české softwarové společnosti Information Systems Factory Group (ISFG) se stala Ivana Hančíková. Hlavním cílem manažerky, jež řadu let působila na vysokých IT pozicích v energetickém koncernu RWE (dnes Innogy) a výrobci antivirových programů AVG (dnes Avast), je rozvíjet open-source programy pro veřejnou správu a nahrazovat jimi zastaralé systémy z 90. let. Digitalizující se úřady budou podle Hančíkové díky platformě s otevřeným zdrojovým kódem mnohem lépe připravené na neznámou budoucnost. „Pokud je platforma otevřená, je mnohem snadnější ji připojit na již existující systémy, nebo nad ní postavit nové open-source řešení,“ popisuje nová ředitelka ISFG.

Hančíková v ISFG klade důraz na rozvoj potenciálu mileniálů a spolupráci se start-upovými akcelerátory. Jedním z nich je i Block33 zaměřený na aplikovanou digitalizaci, který sama vede. Při práci se start-upy plánuje Hančíková využít i svoje vlastní zkušenosti z mezinárodních akceleračních programů. Start-up MycroftMind, který je spin-offem Masarykovy univerzity v Brně zaměřeným na umělou inteligenci a zpracovávání velkého objemu dat ze senzorových sítí, se pod jejím vedením podílel v katarském městě Lusail na největších Smart cities projektech na Blízkém východě. V celosvětové soutěži EDP Open Innovations vyhlašované v Lisabonu energetickým holdingem EDP se dokonce firma v čele s Hančíkovou v roce 2018 umístila v TOP 10 nejinovativnějších společností z celého světa. Před nástupem do ISFG měla Hančíková na starost restrukturalizaci a akceleraci týmu externího vývoje softwaru pro finanční skupinu Trinity Bank.

Česko-slovenská manažerka na svojí nové pozici v ISFG zúročí rovněž zkušenosti z energetického koncernu RWE (Innogy), kde na manažerských pozicích vedla projekty implementace rozsáhlých IT systémů a ITSM procesů. Více než čtyři roky působila také v antivirové společnosti AVG, kde se postupně vypracovala na ředitelku globálního ICT s ročním rozpočtem 10 milionů dolarů a týmem čítajícím až 100 lidí v 15 zemích světa.

Budování nových projektů od úplného základu si Hančíková vyzkoušela také v rámci vlastního podnikání. Oděvní značku a e-commerce platformu POSHme.cz úspěšně rozvíjela 2,5 roku a následně ji prodala novému investorovi. Ve svém volném čase se také věnuje vyhledávání talentovaných lidí z korporací a následnému rozvíjení jejich skrytého kreativního potenciál na poli designu či umění. “Open-source je svým způsobem umělecké práci velmi blízko. Lidé, kteří se jeho vývojem a implementací zabývají, musí být stejně jako umělci velmi kreativní a hledat ve své práci výzvy i krásu,” říká česko-slovenská manažerka.

Ivana Hančíková je česko-slovenská vrcholová manažerka se zaměřením na digitalizaci a rozvoj potenciálu mileniálů v oblasti informačních technologií, finančních produktů a start-upů. V minulosti působila na IT a top manažerských pozicích v nadnárodním energetickém koncernu RWE (Innogy), výrobci antivirových programů AVG (AVAST), a start-upech v oblasti Fintech a EnergyTech. Budovala také svoje vlastní podnikání pod značkou POSHme.cz. Ve volném čase se věnuje rozvoji talentovaných lidí v korporacích. Nyní je generální ředitelkou české softwarové společnosti ISFG, jež působí v oblasti vývoje open-source softwaru pro veřejnou správu. Zároveň stojí v čele akcelerátoru aplikované digitalizace Block33. LinkedIn profil Ivany Hančíkové zde. Foto Ivany Hančíkové ke stažení zde.

Information Systems Factory Group (ISFG) je česká softwarová společnost zaměřená na vývoj chytrých open-source řešení a digitalizaci firem i subjektů veřejné správy. Svým klientům pomáhá provádět digitalizaci účelně a efektivně pro využití v praxi. ISFG v červenci roku 2020 úspěšně uvedla na trh první open-source elektronickou spisovou službu. Více na www.isfgroup.cz.

Newsletter