Český hlas DNAnexus zesiluje. Stává se partnerem Mezinárodní genetické konference Mendel a podporuje regionální výzkum

Americká společnost DNAnexus, poskytující cloudovou platformu pro akceleraci poznání v oblasti vědy a medicíny a zkvalitňování zdravotní péče v České republice, znovu posiluje. Po boku Masarykovy a Mendelovy univerzity se stává klíčovým partnerem blížící se Mezinárodní genetické konference Mendel, kde přední světoví vědci představí ku příležitosti 200 let od narození Johanna Gregora Mendela nejnovější pokroky v oblasti genetiky. DNAnexus tak navazuje na předchozí partnerství s akademickými institucemi v regionu. Rovněž posiluje řady svých zaměstnanců v Brně.

DNAnexus partnerstvím konference navazuje na workshopy a další aktivity podpory místní vědecké komunity, které zde společnost již v minulosti uskutečnila, například na Masarykově univerzitě nebo VUT. Jejím záměrem je podpořit mladou generaci vědců a ukázat obor analýzy biomedicínských dat jako jeden z nejzajímavějších současných oborů v oblasti IT. Produkty a technologie firmy DNAnexus pomáhají podpořit kooperaci vědeckých pracovišť, zpřístupnit a využít biomedicínská data a akcelerovat výzkum. V tom mají pomoci i zaměstnanci v novém hubu, který DNAnexus v Brně zakládá.

„Jsem nadšen, že se nám v České republice daří vizi DNAnexus úspěšně šířit. Po 200 letech od narození otce zakladatele genetického výzkumu se pomyslný kruh uzavírá a my můžeme ukázat, o jak velký krok kupředu se obor posunul,“ komentuje Martin Bednář, country manager DNAnexus pro Českou republiku.

Klíčový partner jubilejní genetické konference

Společnost DNAnexus se nově stává i partnerem blížící se Mendel Genetics Conference, která se koná od 20. do 23. července a představí zásadní pokroky v oblasti lidské genetiky týkající se zejména diagnostiky dědičných chorob, výzkumu genetiky rakoviny či možností genové terapie. Prezentovány budou také další pokroky učiněné například v genetice rostlin, zvířat a mikroorganismů či nově vznikající technologie, které v blízké budoucnosti pomohou akcelerovat výzkum. Konference si rovněž slibuje prohloubit důvěru veřejnosti v přínosy genetiky otevřením problematiky etiky.

„Možnost být jedním z klíčových partnerů konference je pro nás velkou ctí a příležitostí. Díky partnerství s konferencí a jejími organizátory Masarykovou a Mendelovou univerzitou máme možnost oslovit mnoho mladých nadějných specialistů, kteří mohou již při studiu pracovat na vývoji produktů s globálním přesahem,“ dodává Bednář.

Více o DNAnexus

Cestou ke zkvalitnění lidského zdraví je přístup k vysoce komplexním biomedicínským datům a využívání moderních technologií, které vědcům umožňují data analyzovat a dále zpracovávat. DNAnexus poskytuje cloudovou platformu umožňující diagnostickým společnostem, farmaceutickým firmám či vládním programům bezpečný přístup k rozsáhlým biomedicínským datům. Svým uživatelům tak pomáhá urychlovat základní a klinický výzkum vedoucí například k rychlejšímu vývoji nových léčiv či genetické diagnostice. Umožňuje tak data produkovaná moderní vědou efektivněji využívat. Další informace o společnosti DNAnexus naleznete na adrese www.dnanexus.com.

Newsletter