Čeští obchodníci jsou stejně efektivní jako Němci. Díky digitálním nástrojům zdvojnásobili počet kontaktů a udrželi si klienty

Rok 2022 donutil české firmy v souvislosti s pokračující finanční krizí a vysokou inflací přizpůsobit se prostředí, přesto však dosáhly úspěchu v evropském i globálním měřítku. Obchodníkům v České republice se podařilo uzavřít přes 40 % všech obchodů, díky čemuž se postavili na úroveň Německa. Významně se na tom podílely digitální CRM platformy, které pomáhaly v rámci klientské komunikace, uzavírání obchodů a interního managementu. Úspěšnost českého obchodování oproti roku 2021 měla celkově rostoucí tendenci, zatímco v evropském a globálním měřítku kadence obchodů vykazovala spíše stagnaci. Češi také za rok 2022 více než zdvojnásobili počet svých kontaktů, čímž překonali většinu evropských i světových zemí. Tato čísla vychází z globálních dat estonského scale-upu Pipedrive, který kromě evropských zemí působí také v USA a v Jižní Americe.

„Moderní CRM platformy v uplynulém roce ukázaly, jak výrazně se mohou podílet na úspěšnosti při uzavírání obchodů a produktivitě interních procesů ve firmách. V České republice se oproti roku 2020 uzavřelo o třetinu více obchodů a dvojnásobně se rozrostla síť kontaktů menších a středních firem. To vyústilo v nové obchodní příležitosti a především jejich úspěšný vývoj,“ říká Veronika Danielová, produktová manažerka Pipedrive.

Češi mají úspěch v Evropě i ve světě s pomalu rostoucím počtem uzavřených obchodů oproti stagnující statistické křivce z Evropy, Spojených států i globálního trhu. Efektivitou obchodu překonalo Česko mimo jiné Francii, Švýcarsko či Velkou Británii a postavilo se na úroveň Německa. Za nejaktivnější měsíc celého roku se považuje březen, obchodně nejúspěšnějším dnem v týdnu je pondělí.

CRM platformy pomáhají efektivně obchodovat

Statistiky ukazují také důležitost správného nastavení interních procesů skrze CRM nástroje. Firmy díky jejich integraci a začlenění do procesů dokázaly úspěšně uzavřít více než 40 % všech obchodních příležitostí, dokončit 14 z naplánovaných 19 obchodních aktivit a navýšit počet celkových obchodních příležitostí o 35 % oproti roku 2020 a o 20 % oproti roku 2021.

„Ze správného využití CRM nejvíce těží malé a střední firmy, které mají méně komplexní interní struktury a dokážou ji využít pro maximalizaci produktivity a efektivity v rámci interních týmů. Tomu pomáhají i nativně integrované nástroje, které CRM platformy nabízí svým uživatelům a tím jim pomáhají šetřit náklady, než kdyby je firmy využívaly samostatně,“ dodává Veronika Danielová.

Pipedrive je přední nástroj pro řízení prodejů a první platforma, která je orientovaná na obchodní a marketingové specialisty. Těm pomáhá držet pracovní postup a soustředit se na aktivity, které jsou pro ně důležité. Startup byl založen v roce 2010 v Estonsku a pobočky má v Tallinnu, Tartu, Lisabonu, Londýně, New Yorku, Praze, Tampě/St. Petersburgu, Dublinu, Rize a Berlíně. Pipedrive ke svojí práci využívají obchodní týmy z více než 100 000 firem po celém světě.

Newsletter