ČEZ daruje ukrajinským školákům 127 notebooků

Zástupci společnosti ČEZ dnes na Ukrajinském velvyslanectví v Praze předali 127 notebooků. Nadační fond Pomoc Ukrajině výpočetní techniku doveze do ukrajinských škol, které potřebují obnovit své vybavení.

Předání symbolického šeku_členka představenstva ČEZ Michaela Chaloupková a ukrajinský Chargé d´Affaires Vitalij Usatyj

Ukrajinské školy v Chersonské, Čerkaské, Černihivské a Černivecké oblasti v příštích týdnech dostanou vítanou posilu svého vybavení. Společnost ČEZ věnuje 127 pracovních notebooků, které nastřádala v rámci pravidelné obměny zařízení. Všechny notebooky prošly důkladnou kontrolou a jsou schopné dobře sloužit dalších několik let. Zásilku si dnes za přítomnosti ukrajinského Chargé d’affaires Vitalije Usatyje převzali zástupci Nadačního fondu Pomoc Ukrajině, který do země organizuje pravidelné cesty s charitativní pomocí.

„Děti patří do škol a ne do války. Víme, že ukrajinské školy potřebují pomoc s obnovou svého vybavení, aby mohly i v nesmírně obtížných podmínkách dál učit. Na podporu vzdělávání klademe ve Skupině ČEZ velký důraz, proto jsme rádi přispěli alespoň touto formou,“ uvedla členka představenstva a ředitelka udržitelnosti Skupiny ČEZ Michaela Chaloupková. V současnosti pomáhá ČEZ uprchlíkům z Ukrajiny zejména prostřednictvím své Nadace ČEZ v rámci grantu Podpora regionů – jedná se například o programy integrace dětí, poskytování psychologické pomoci, doučování či volnočasové aktivity dětí apod.

„Pomoc českých firem velmi vítáme. Notebooky pomáhají pomalu vracet výuku na úroveň, jakou si naše děti zaslouží. Řada škol byla ve válce poničena, tisíce studentů musely opustit své domovy. Každý kus se tedy počítá,“ řekl při předávce ukrajinský Chargé d’affaires Vitalij Usatyj.

Skupina ČEZ se zapojila do pomoci Ukrajině už loni, pár dní po vypuknutí konfliktu. Hned v únoru proběhla rozsáhlá zaměstnanecká sbírka, v níž se vybralo přes 7 milionů korun. Darovanou částku následně Nadace ČEZ zdvojnásobila na celkových 14,6 milionů korun a rozdělila respektovaným neziskovým organizacím, které provádějí humanitární pomoc přímo na Ukrajině nebo se starají o uprchlíky přicházející do České republiky (např. Český červený kříž, UNICEF, Lékaři bez hranic, Česká federace potravinových bank a další). Jednotlivé společnosti v rámci Skupiny ČEZ také zorganizovaly řadu charitativních sbírek materiální pomoci pro válečné uprchlíky, další nabídly ubytovací kapacity.

V rámci pomoci s obnovou ukrajinské energetické infrastruktury darovala Skupina ČEZ také asi 30 energetických zařízení ze svých provozů v Temelíně, Dětmarovicích, Prunéřově, Mělníce a rozvodny Výškov ČEZ Distribuce. Jednalo se například o vypínače, odpojovače, bleskojistky, transformátory či transformátorový olej.

Nadace ČEZ rovněž na jaře 2022 v rámci mimořádného grantu Krizová pomoc – Ukrajina poskytla městům a obcím příspěvek na přímou okamžitou pomoc lidem prchajícím před válkou. Příspěvek byl určen například na provozní náklady spojené s ubytováním uprchlíků (vodné, stočné, energie), na zajištění stravování, či na materiální pomoc (potraviny, léky, základní vybavení v novém bydlišti apod.). Celkem Nadace ČEZ podpořila v rámci grantu 208 projektů za více než 9 000 000 Kč.

Newsletter