ČEZ ESCO bude smartifikovat Jihočeský kraj

Společnost ČEZ ESCO, která se zaměřuje na chytrá energetická řešení pro firmy obce a veřejné instituce, a Jihočeský kraj podepsali vzájemné memorandum o spolupráci. ČEZ ESCO se tak stala partnerem iniciativy Smart Region Jižní Čechy. Cílem jsou úspory a ochrana životního prostředí.

„Chceme maximálně využít všechny příležitosti, které náš kraj nabízí. Chytré technologie umožňují spořit veřejné prostředky, především ale zlepšují prostředí, ve kterém všichni žijeme. Omezují emise, hluk a naopak zkvalitňují úroveň poskytovaných služeb,“ říká o projektu hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

ČEZ ESCO bude spolupracovat na chytrých řešeních, která se týkají energetiky, a společně s  krajem zavádět technologie vedoucí k rozvoji moderní energetické infrastruktury v Jižních Čechách.

„Jihočeskému kraji chceme nabídnout řadu osvědčených chytrých energetických řešení, která začneme systematicky uvádět do praxe,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „V první vlně se chceme zaměřit na elektromobilitu a na identifikaci vhodných krajských budov pro projekty energetických úspor.“

Konkrétně půjde o takzvané EPC  projekty, zaměřené na komplexní energetické úspory na klíč. Ty zahrnují vše, od návrhu, přes například stavební úpravy, technologické renovace (instalace zdrojů s vyšší účinností, snížení ztrát v distribuci tepla) až po monitoring a poskytování servisu. Pro kraj, města, obce a veřejné instituce je přitom  klíčové, že se investice do těchto řešení vůbec nemusí dotknout jejich peněženek. Ve většině případů je totiž možné splácet investice z dosažených úspor. Projekty jsou realizovány na klíč a výše úspor, která se obvykle pohybuje od 15 do 50 procent, je navíc garantována přímo ve smlouvě.

ČEZ ESCO nyní sleduje spotřebu a navrhuje úspory pro  297 objektů, mezi nejznámější patří například Národní divadlo, Rudolfinum, Kongresové centrum v Praze nebo řada nemocnic a škol.

V případě elektromobility se vzájemná spolupráce zaměří na vypracování strategie pro Jihočeský kraj, včetně výstavby sítě dobíjecích stanic a podpory využívání elektromobilů organizacemi na území kraje. V současnosti využívá formou zápůjčky tři elektromobily od ČEZ Správa Národního parku Šumava. S výstavbou dobíjecích stanic pro elektromobily ČEZ počítá na hlavních silničních tazích i v lokalitách zajímavých pro turisty.

„Jihočeský kraj se chce na rozvoj elektromobility zaměřit a právě ČEZ je v této oblasti velmi aktivním hráčem,“ uvedl 1. náměstek hejtmanky Josef Knot, podle něhož bude moci kraj využít zkušenosti společnosti ČEZ při vytvoření fungující infrastruktury dobíjecích stanic. Vicehejtman dále upozornil, že dle vývoje v automobilovém průmyslu se dá očekávat další rozšiřování elektromobilů a Jihočeský kraj musí být na tento trend připraven.

„Nejen kvůli Temelínu patří jižní Čechy mezi kraje, které jsou pro nás velmi důležité. Naše zapojení je tak logické. Hlavní je, že užitek z toho budou mít zdejší obyvatelé,“ doplňuje Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel Divize jaderná energetika Skupiny ČEZ.

Newsletter