ČEZ ESCO Polska získala zakázku za 55 milionů korun

ČEZ ESCO Polska získala další zakázku na energetickou modernizaci veřejných budov. V Biskupieci ve Varmijsko-mazurském vojvodství zrealizuje úsporná opatření v radnici z počátku 20 století a třech školních komplexech. Celková hodnota zakázky dosahuje 9 milionů zlotých (téměř 55 milionů korun).

Radnice v jedenáctitisícovém městečku Biskupiec je společně s kostelem místní dominantou. Provoz majestátní budovy z roku 1908 je však energeticky velmi náročný a již nevyhovuje požadavkům 21. století. Projekt celkové modernizace vyhrála společnost ČEZ ESCO Polska.

„Radnici kompletně zateplíme, od střechy až po podlahu. Vytápění do budoucna zajistí nový kotel na biomasu. Vybudujeme rovněž moderní ventilační systém a provedeme výměnu vnitřního osvětlení za mnohem úspornější,“ říká ředitel ČEZ ESCO Polska Jaromír Pečonka. Volba kotle na biomasu není náhodná – zdejší region proslavil dřevozpracovatelský průmysl a jen v okolí Biskupiece působí několik nábytkářských závodů.

„Snížíme spotřebu a navíc využijeme k výrobě potřebné energie nový ekologický zdroj. Díky tomu se zlepší i ovzduší ve městě. Modernizace je jednoznačným přínosem pro všechny naše obyvatele,“ uvedl starosta Biskupiece Kamil Kozłowski.

ČEZ ESCO Polska již realizovala řadu zakázek z oblasti energetických úspor v jiných městech, biskupiecký úřad však bude první zakázkou na tak staré a zároveň památkově chráněné budově v Polsku. Projekt tudíž musel splnit řadu omezení určených městským architektem (např. zateplení pouze zevnitř budovy a výměna oken a dveří za typově stejné, tak aby byla zachována vnější fasáda beze změny). Výhodou je, že se ČEZ ESCO Polska může opřít o know-how svého českého protějšku: firmy z rodiny ČEZ ESCO úspěšně zrealizovaly úsporná opatření např. v Národním divadle či v budově České filharmonie Rudolfinu.  

Kromě radnice pomůže ČEZ ESCO Polska razantně snížit účty za elektřinu a teplo dvěma mateřským a dvěma základním školám. Zde se zaměří na výměnu osvětlení a zefektivnění tepelného hospodářství. Budovy osadí fotovoltaickými panely, které pokryjí část spotřeby elektřiny. Vedle úspor přinesou projekty také zdravější prostředí pro žáky – nový ventilační systém zajistí optimální vnitřní teplotu i vlhkost vzduchu.

S tepelnou modernizací školních komplexů má ČEZ ESCO Polska bohaté zkušenosti. V Bydhošti se podílí na úpravách dvou mateřských škol, tří základních a jednoho gymnázia, dalším pomáhá s energetickými úsporami např. v Nepolomicích na jihu země či v Kozienicích jihovýchodně od Varšavy. Kromě toho rovněž realizuje zakázky zaměřené na modernizaci veřejného osvětlení v obcích.

Newsletter