ČEZ obhájil již pošesté titul Bezpečný podnik. Certifikát mají i dvě elektrárny

Již pošesté si zástupci mateřské firmy ČEZ, pod jejichž správu spadají klasické výrobní zdroje, tedy uhelné a vodní elektrárny, paroplyn a teplárny, odnesli z Kaiserštejnského paláce v Praze osvědčení „Bezpečný podnik“.  Certifikát obdržely i dvě samostatné akciové společnosti Skupiny ČEZ, a to Elektrárna Dětmarovice a Elektrárna Počerady. První již potřetí, druhá jej získala vůbec poprvé. Ocenění předávali náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro zaměstnanost Jiří Vaňásek a generální inspektor státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

Program „Bezpe čný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Program byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Státním úřadem inspekce práce již v roce 1996. Držitel ocenění je povinen, kromě jiného, provést každoročně kompletní vnitřní audit. Oblastní inspektorát práce u oceněného právního subjektu po dobu platnosti certifikátu provádí namátkovou prověrku, která je zaměřena zejména na změny, které nastaly buď v podmínkách hodnocení, nebo proběhly za uplynulé období v právním subjektu. Ocenění se uděluje každý rok s platností po dobu tří let, a to podnikům, které splnily podmínky programu. V České republice se prokazuje aktuálně platným osvědčením „Bezpečný podnik“ 81 společností.

„Ocenění Bezpečný podnik považuji za skvělý nástroj zpětné vazby. Pomáhá nám ověřit, zda máme systém bezpečnosti práce nastaven dobře a také jestli jej rozvíjíme tím správným směrem. Děkuji všem, kteří se o jeho znovuzískání zasloužili,“ okomentoval úspěšnou obhajobu certifikace Miroslav Svoboda, manažer útvaru provozu klasických elektráren ČEZ.  Jak dodal, veškeré sledované výrobní provozy se pod drobnohledem 43 inspektorů ze státního úřadu inspekce práce ocitly na rovných 140 dní.

„Získání osvědčení tak předchází bezmála půl roku intenzivní práce inspektorů napříč všemi našimi provozy, a také nezávislá certifikace v oblasti požární ochrany a hygieny práce. Všichni inspektoři jsou pochopitelně odborníky ve svých oborech, přičemž prověřují veškeré oblasti bezpečnosti a také všeobecné pracovní podmínky. Získání certifikace nás pak udržuje neustále v pozoru. Každé tři roky proto díky zkušenostem oblastních inspektorů i z jiných sektorů preventivně zavádíme i taková opatření, která nejsou daná zákonem, ale v dobrém smyslu slova se vyplácí,“ doplnil Jan Kisiel, vedoucí útvaru BOZP klasické energetiky.

Kontroly inspektorů práce byly podle něj zaměřeny na zavedený systém řízení BOZP; dodržování právních a ostatních předpisů upravujících bezpečnost práce a provozu vyhrazených zařízení; pracovní podmínky a nakládání s nebezpečnými látkami. Probíhaly od června do srpna a odhalily 38 nedostatků, z nichž většina byla odstraněna již v průběhu kontrol. Zároveň přinesly 67 doporučení, co a jak se dá ještě zlepšit.

„Co je ovšem hlavní a pro nás velice důležité, během kontrol nebyla zjištěna žádná systémová neshoda v řízení BOZP. Certifikací Bezpečný podnik přitom prošly všechny klasické výrobní zdroje ČEZ, tedy uhelné a vodní elektrárny, teplárny i paroplynový cyklus. Týkala se i dvou uhelných elektráren vyčleněných do samostatných akciových společností – Dětmarovic a Počerad. Další akciová společnost – Energotrans, která v rámci Skupiny ČEZ provozuje Elektrárnu Mělník, obhájila „Bezpečný podnik“ již v loňském roce,“ poznamenal ještě Jan Kisiel. 

Newsletter