ČEZ pokračuje v elektromobilizaci flotily. Pod jednou střechou má 42 parkovacích míst vlastní dobíječku

  • ČEZ provozuje flotilu více než 150 e-aut, další stovky přidá v příštích letech
  • V ESG závazku se ČEZ přihlásil k elektrifikaci většiny flotily do roku 2030
  • Souběžně s nákupem nových e-aut buduje ČEZ i interní dobíjecí infrastrukturu
  • Ve Skupině ČEZ mají dnes řidiči e-aut k dispozici přes 140 dobíjecích wallboxů
  • V Praze v jedné budově spustil síť 42 míst s dobíječkami, desítky se jich připravují
  • Projekt testuje optimalizaci dobíjecích výkonů v čase, zkvalitní i správu autoparku

Přijet do práce, zaparkovat v garáži služební elektromobil, zapojit ho do dobíječky a odjet s dobitou baterií. Pro desítky řidičů služebních aut z pražské centrály ČEZ to je ode dneška realita. Umožnilo to osazení dalších více než čtyřiceti parkovacích míst dobíjecími wallboxy, z toho je 13 pozic určeno pro elektromobily z firemní autopůjčovny. Řešení chce vedle zkvalitnění dobíjecího zázemí pro zaměstnance otestovat i řízení a rozložení dobíjecích výkonů v čase a zlepšit přehled o dobíjení pro provozovatele autoparku ČEZ.

ČEZ naplňuje cíle, které si vytyčil v rámci vize Čistá Energie Zítřka. Jedním z nich je i posilování podílu alternativních pohonů ve vozovém parku ČEZ a dceřiných firem. Konkrétně v ESG závazku mluví energetici o plné elektrifikaci osobních vozidel ve fleetu Skupiny ČEZ v souladu s technickým vývojem a bez omezení provozu kritické infrastruktury do roku 2030. Loni přibyly ve firemní flotile desítky elektromobilů, na přelomu roku jejich počet překročil 150. Pro vyšší počty služebních elektroaut, které budou v příštích letech jejich řidiči zčásti dobíjet i na svých parkovacích místech ve firemních garážích, už musí být připravena odpovídající dobíjecí kapacita. ČEZ proto začal testovat v reálném provozu interní dobíjecí síť umístěnou přímo v podzemních garážích budovy D3 pražské centrály.

„V uplynulém roce se nám podařilo navýšit podíl pohonu alternativními palivy ve skupinové flotile pořízením desítek vozů, a to i díky takzvanému dynamickému nákupnímu systému, který používáme při soutěžení dodavatelů nových aut. V současnosti provozujeme v celé Skupině ČEZ přes 150 elektromobilů a v dalších letech budeme tento počet o další stovky navyšovat. Našim zaměstnancům se zároveň snažíme vytvořit takové podmínky, které jim umožní doplňovat energii do jejich aut například i v průběhu pracovní doby. Chceme také, aby zkušenosti s elektromobily získal co největší okruh zaměstnanců, proto je 13 míst vybavených wallboxy určeno pro elektromobily z naší firemní autopůjčovny,“ říká manažer útvaru dopravní služby ČEZ Jakub Bosák.

V první etapě je řidičům elektromobilů z řad zaměstnanců a návštěvníků centrály ČEZ k dispozici 42 nástěnných walboxů o výkonu až 11 kW. Doplnit většinu kapacity baterií aut zvládnou za několik hodin, takže během času na práci nebo jednání spolehlivě dobijí auta pro další cestu. Systém pomůže také provozovateli firemní autodopravy lépe administrovat náklady na dobíjení firemní flotily e-aut na různých místech.

„V rámci řešení „Nabíjení jako služba“ pro zákazníka ČEZ instalujeme, provozujeme a servisujeme chytré wallboxy. Klient zaplatí jen měsíční poplatek a nejpozději po pěti letech může wallboxy odkoupit. Dobíjecí zařízení je také propojeno s chytrým řešením futurego, které už znají zákazníci sítě veřejných dobíjecích stanic ČEZ. Správa budov a autodoprava na centrále ČEZ díky tomu dostanou do rukou přesné podklady pro rozúčtování a získají přehled o využívání nabíjení. Pokud se tato služba osvědčí, jsme připraveni počty dobíjecích wallboxů v budovách ČEZ výrazně rozšířit,“ řekl Dalibor Čápek, manažer útvaru zelená energetika ČEZ ESCO, která řešení nainstalovala ve spolupráci s dceřinou firmou KART a útvarem Správa nemovitostí.

Podobně jako ve většině lokalit v reálném prostředí disponujících desítkami dobíjecích bodů není samozřejmě ani v ČEZ dostatečný příkon k souběžnému nabíjení více než 40 aut plným výkonem. Všech 42 wallboxů je napojeno na řídící sytém futurego, což umožňuje jejich vzájemné propojení a z větší části i řízení množství využitelné elektřiny. Futurego umožňuje snadné a jednotné přihlášení řidiče k dobíjení e-auta nejen na wallboxu v garáži, ale i na veřejné dobíjecí sítí ČEZ nebo v rámci roamingu u stanic jiných provozovatelů, dává přehled o dobíjecích stojanech v dosahu nebo o cenách a nákladech za dobíjení. „Firmy oceňují hlavně celkový přehled o nabíjení a jeho nákladech na jednom místě a následné snadné rozúčtování, jednoduché nahlášení technické závady nebo servis 24/7,“ vyjmenovává Tomáš Dzurilla, ředitel útvaru elektromobilita ČEZ.

SKUPINA ČEZ představila před dvěma lety svou strategii Čistá Energie Zítřka založenou na pilířích ESG. Klíčovou součástí environmentálního pilíře je dekarbonizace portfolia, snižování emisí skleníkových plynů i dalších znečisťujících látek a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040. V loňském roce směřoval ČEZ do aktivit, které jsou v souladu s evropskou taxonomií, dvě třetiny svých celkových investic. Jednou z aktivit přispívajících k plnění těchto cílů je i elektrifikace vlastní flotily ČEZ a jednotlivých dceřiných společností.

ČEZ A ELEKTROMOBILITA Skupina ČEZ se rozvoji elektromobility věnuje už od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy je ČEZ ESCO hlavním partnerem při realizaci a provozu dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrzích konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech.

Newsletter