ČEZ pomáhá obcím šetřit, vysazuje miliony stromů a investuje do ekologických technologií

Sedm milionů stromů v České republice má na pomyslné visačce napsáno ČEZ. Tolik jich totiž společnost za posledních osm let stihla vysázet. Do další desetiletky vstupuje s ještě ambicióznějším plánem výsadby až milion stromů ročně. V právě vydané zprávě o udržitelném rozvoji představuje Skupina ČEZ své aktivity za rok 2018 i výhledy do budoucna.

V souhrnné zprávě mapuje desítky aktivit, jako je například snižování emisí i spotřeby vody, zavádění inovativních technologií a služeb, investice do výzkumu, podpora regionů, či péče o zákazníky i zaměstnance.

„Na českém trhu jsme byli jedni z prvních, kdo se přihlásil ke společenské odpovědnosti. Postupem času jsme přešli k širšímu a komplexnějšímu konceptu udržitelného rozvoje a dnes opět prošlapáváme v této oblasti cestu dalším subjektům,“ uvedla Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ a leader udržitelného rozvoje Skupiny. „Věříme, že být velkou firmou znamená mít i větší díl zodpovědnosti – vůči lidem, krajině, životnímu prostředí, zaměstnancům i regionům, v nichž fungujeme. Proto principy udržitelnosti postupně rozšiřujeme i do dalších oblastí našeho působení,“ dodala.

Jednou z nejsledovanějších oblastí v rámci udržitelného rozvoje jsou emise. V roce 2018 Skupina ČEZ snížila svou emisní intenzitu CO2 na vyrobenou elektřinu o 3,9 %. Přímé emise z výroby elektřiny a tepla klesly o více než 15 740 tun. Ke snížení měrných emisí došlo rovněž u SO2 (o 6,5 %) a NOx (o 4 %). Skupině se rovněž daří snižovat spotřebu vody odebrané z povrchových i podzemních vod.

Odpovědné podnikání hraje v posuzování hodnoty společností čím dál důležitější roli. Zabývají se jím akcionáři, finanční investoři, obchodní partneři i široká veřejnost. Kromě tradičních hospodářských výsledků tak čím dál více firem reportuje i plnění aktivit a cílů v rámci udržitelnosti. Do v pořadí již třetí zprávy o udržitelném rozvoji podle mezinárodní metodiky GRI přispělo 179 společností v rámci Skupiny z České republiky i ze zahraničí.

Newsletter