ČEZ pomůže lesům zničených kůrovcem. Zasadí strom za každého zaměstnance v ČR

Téměř 23 000 stromů vysadí postupně ČEZ po celé České republice. Svůj vlastní „stroj na kyslík“ tak získá každý pracovník Skupiny ČEZ v Česku. Výsadby se ujmou sami zaměstnanci v rámci dobrovolnických dnů. Jen během pilotních akcí v průběhu listopadu vysázeli energetici tisíce sazenic, k sázení se opět vrátí na jaře. Jeden strom zachytí za svůj život asi tunu CO2. Další výsadbu téměř 100 tisíc stromů v alejích a parcích podpořila v uplynulých letech Nadace ČEZ a téměř 11 milionů stromů bylo vysázeno v rámci rekultivací po těžbě uhlí.

Pěkně zostra nasadili zaměstnanci ČEZ tempo hned na začátku plnění závazku vysadit 22 887 stromů. Jen během listopadu vyrazilo do terénu 64 energetiků, kteří v kůrovcem napadených oblastech na Vysočině, v Beskydech a ve Středočeském kraji vysázeli pod dohledem odborníků 7300 sazenic převážně buků, jedlí, dubů olší. O sázení byl enormní zájem – kapacita dobrovolnických akcí se naplnila během několika dnů. Další přijdou na řadu na jaře, počítá se při tom s pokrytím všech krajů. Zároveň se při organizaci klade velký důraz na kvalitu výsadby – používají se různé druhy dřevin, které jsou v daném regionu původní, tak aby vzniklý les byl rozmanitější a odolnější.

„Myšlenka propojit tradiční firemní dobrovolnické dny s výsadbou stromů vyplynula naprosto přirozeně. Spousta našich zaměstnanců jsou milovníci přírody, vášniví turisté nebo sportovci a snaží se snížit svou klimatickou stopu. Z četných rozhovorů s nimi vyplynulo, že by chtěli přiložit ruku k dílu a pomoci lesům postižených kůrovcem. Rozhodnutí tedy bylo velmi jednoduché,“ řekla ředitelka divize správa Michaela Chaloupková. Podle ní sázení stromů, které biologicky zachycují skleníkové plyny, přirozeně doplňuje strategii postupné dekarbonizace výrobního portfolia Skupiny ČEZ. „K našim ekologickým závazkům se hlásíme a pracujeme na jejich splnění kombinací mnoha různých kroků,“ doplňuje Chaloupková.

Výsadba stromů samotnými zaměstnanci zapadá do dalších aktivit ČEZ v této oblasti. Nadace ČEZ totiž již devět let vyhlašuje grant „Stromy“ na podporu obnovy starých a výsadbu nových alejí a parků. Od roku 2011 takto díky nadační podpoře zkrášlily stovky měst a obcí krajinu téměř sto tisíci stromy, keři a jinou zelení. „Máme radost, že se díky nám do české krajiny vracejí dlouho opomíjené aleje, jejichž tradice sahá až do renesance. Obce často výsadbu pojímají jako společenskou událost, zapojují se rodiny s dětmi, které se pak následně o stromečky starají,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Jen letos podpořila Nadace ČEZ výsadbu za 5,5 milionu korun ve více než 50 obcích, celková částka za celou dobu trvání grantu pak činí 51,8 milionu korun.

Největší kus práce ale odvádí Skupina ČEZ v rámci rekultivací krajiny po těžbě uhlí. Od roku 2004 eviduje téměř 11 milionů vysazených sazenic. Nejedná se při tom pouze o lesní porosty – část rekultivací spadá do zemědělského typu, kde se zakládají i nové sady, vinice, nebo jiná zeleň. Tempo rekultivační výsadby plánuje Skupina ČEZ v nejbližší době zvýšit až na milion kusů zeleně ročně.

Newsletter