ČEZ připravuje pomoc pro požárem zasažené České Švýcarsko

Společnost ČEZ a její Nadace ČEZ poskytnou Národnímu parku České Švýcarsko pomoc na obnovu, jakmile se podaří uhasit ničivý požár, který oblast sužuje od neděle. V spolupráci s Národním parkem, obcemi i hasičským sborem připravíme konkrétní formy pomoci, podle potřeb.

Zatímco poruchové čety ČEZ Distribuce ČEZ ještě pomáhají v terénu zajišťovat bezpečnost hasičů v lokalitě Českého Švýcarska, společnost ČEZ už se připravuje na dobu, kdy se podaří oheň definitivně porazit. Společně se svou Nadací ČEZ chce podpořit hasiče, správu Národního parku, zasažené obce a případně další subjekty.

„Požár v Českém Švýcarsku je škoda nevyčíslitelných rozměrů. Jsme připraveni v řádech hodin začít pomáhat místním s obnovou zdejší unikátní krajiny,“ říká generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.

Momentálně se řeší formát pomoci, tak aby byla co nejrychlejší a nejúčinnější. Jednotlivé kroky proto bude ČEZ konzultovat s místními spolky i samosprávou. Nadace ČEZ například disponuje Krizovým grantem pro obce na opravu základní infrastruktury nebo pro záchranné složky na nákup potřebného vybavení. Další granty mohou být využity například na obnovu zalesnění či turistických cest v národním parku.

Newsletter