Americké výnosy rostou více než evropské. Dolar obrátil do zisku pod 1,0650 za euro. Měny regionu v mírné ztrátě. Koruna se obchoduje nad 25,25 za euro.

ČEZ Prodej od 1. ledna zastropuje ceny všem zákazníkům, kteří se fixovali nad stropy

Žádný zákazník ČEZ Prodej nebude od 1. ledna platit vysoké nadstropové ceny energií. Společnost se totiž rozhodla k mimořádnému kroku: lidem, kteří se zafixovali loni na vysokých krizových cenách a kteří nereagují na dosavadní kontakty od ČEZ Prodej, umožní i nadále zůstat na úrovni současného zastropování. Současně pro tyto zákazníky stále platí nabídka bezplatného přechodu na levnější standardní fixované produkty. ČEZ Prodej má 2,7 milionu zákazníků u elektřiny a 580 000 u plynu. Z původního počtu 160 000 klientů s fixacemi nad stropem využilo nabídku ČEZ Prodej cca 115 000 zákazníků, kteří se refixovali na standardní produkty. Zbývá tak 45 000 klientů, kteří zatím na nabídku nereagovali.

ČEZ Prodej loni v době vysokých velkoobchodních cen upozorňoval zákazníky na to, že víceleté fixace nejsou vhodné, přesto si tehdy zhruba 160 000 zákazníků zvolilo dvouleté nebo tříleté smlouvy. Už od léta letošního roku pak ČEZ Prodej tyto klienty opakovaně kontaktoval, aby jim nabídl přechod na standardní fixaci pod stropy. Nabídky využilo cca 115 000 zákazníků, jiní ale nereagovali. Ani ti se ale nemusí od Nového roku bát zvýšení cen. Přestože zastropování končí, tak těmto zákazníkům udrží ČEZ Prodej cenu na úrovni současných stropů a nezvýší jim ji, a to až do skončení jejich fixace.

„Všechny naše klienty s fixacemi nad vládními stropy jsme opakovaně informovali o tom, že s koncem stropů jim hrozí prudké zvýšení cen. Rozeslali jsme s touto informací bezmála čtvrt milionů adresných e-mailů, dopisů a SMS zpráv. Většina oslovených klientů svou situaci aktivně řešila a využila naši nabídku přejít na běžnou fixaci, přesto stále evidujeme přes 45 000 zákazníků, kteří nijak nereagovali. Nechceme aby se tito zákazníci dostali po Novém roce do potíží, a tak jsme se rozhodli k mimořádnému kroku a i po Novém roce jim budeme účtovat stejnou cenu jako nyní, tedy ve výši vládních stropů,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Pokud tito zákazníci projeví zájem a kontaktují ČEZ Prodej, bude jim umožněno bez jakýchkoliv sankcí přejít na běžnou fixaci s postupně klesající cenou, která patří k cenově nejvýhodnějším produktům tohoto typu aktuálně na trhu.

ČEZ Prodej začal situaci zákazníků, kteří se navzdory doporučení zafixovali loni na vysokých cenách v době nejsilnější energetické krize, řešit již letos v létě, jako první z velkých dodavatelů. V té době evidoval na 160 000 klientů s fixacemi nad stropem, přičemž průměrná výše jejich zafixované ceny byla u elektřiny přes 7 700 Kč/MWh a u plynu přes 3 700 Kč/MWh včetně DPH. Od července do půlky prosince se rozhodlo z těchto nevýhodných fixací odejít téměř 115 000 zákazníků.

Od 1. ledna 2024 snižuje ČEZ Prodej cenu obchodní složky elektřiny u nefixovaného produktu o více než 20 % oproti současnému stropu. Cena ve výši 3 960 Kč/MWh (bez DPH) je tak jednou z nejnižších, za kterou si zákazník na trhu může produkt na dobu neurčitou sjednat. U plynu se ceny od ledna sníží o téměř 30 % pod strop. Také v nabídce plynu na dobu neurčitou se ČEZ Prodej drží s nabídkovou cenou 1 790 Kč/MWh bez DPH na předních příčkách nejvýhodnějších produktů.

Newsletter