ČEZ uzavřel první úvěr navázaný na rating ESG

Výhodnější úrok v případě lepšího hodnocení udržitelnosti – to je základní podmínka nové úvěrové linky, kterou si největší česká energetika otevírá u UniCredit Bank. Pro společnost ČEZ se jedná o vůbec první úvěr navázaný na ESG rating. ČEZ se nedávno v ESG globálně zařadil mezi 15 % nejlépe hodnocených veřejně obchodovaných společností a jeho rating ESG se kontinuálně zlepšuje.

Společnost ČEZ má svou první úvěrovou linku vázanou na ESG rating. Pokud si v příštích letech zlepší svůj ESG rating, získá při čerpání výhodnější úrokovou sazbu, v případě zhoršení mu naopak úroky poskočí nahoru. Nová úvěrová linka od UniCredit Bank je v objemu 7,5 miliardy korun.

„Již několik let vnímáme, jak význam ESG parametrů v globálním světě financí postupně roste. Čím dál více bank požaduje mít v jimi poskytovaných úvěrových smlouvách nějakou formu reference na udržitelnost. ČEZ stejně jako jiné přední evropské energetiky usiluje o co nejlepší výsledky ESG ratingů, tak aby měl přístup k výhodnějším půjčkám, úvěrům ale třeba i pojistným podmínkám. Naše úspěchy a pokrok v oblasti udržitelnosti jsou tedy nejen přínosem pro klima, ale také významnou konkurenční výhodou oproti firmám, které se této oblasti nevěnují tak intenzivně jako my,“ řekl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

Skupina ČEZ představila před dvěma lety svou byznysovou strategii Čistá Energie Zítřka založenou právě na pilířích ESG. Klíčovou součástí environmentálního pilíře je dekarbonizace portfolia, snižování emisí skleníkových plynů i dalších znečisťujících látek a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040. V loňském roce směřoval ČEZ do aktivit, které jsou v souladu s evropskou taxonomií, dvě třetiny svých celkových investic.

„Uzavřená linka s UniCredit patří do portfolia našich komitovaných úvěrových back-up linek a reference na ESG rating byla zvolena s ohledem na krátký horizont úvěrové linky,“ dodal Novák. V tomto konkrétním případě se úvěrové parametry odvíjejí od ratingu stanoveného jednou z předních mezinárodních ESG ratingových agentur.

Provázání úvěrů s parametry ESG se na finančních trzích objevuje zhruba od roku 2017 a od té doby počet i objem takovýchto úvěrů roste. Jen loni jsme v rámci UniCredit Bank poskytli úvěry navázané na udržitelnost v objemu 11 miliard korun a ty tvoří téměř 20% podíl na dlouhodobých investičních úvěrech našeho firemního bankovnictví. Jsme rádi, že jsme mohli historicky nejvyšší ESG úvěr banky poskytnout našemu významnému klientovi, společnosti ČEZ,“ uvedl Slavomír Beňa, člen představenstva a ředitel firemního bankovnictví UniCredit Bank.

V hodnocení udržitelnosti se Skupina ČEZ za poslední dva roky významně posunula. Ratingový agregát CSR Hub, který přepočítává hodnocení cca 30 nejvýznamnějších mezinárodních agentur, aktuálně zařazuje ČEZ mezi 15 % nejlépe hodnocených firem. V jeho databázi je na 30 tisíc veřejně obchodovaných společností z celého světa.

Již loni v dubnu vydala společnost ČEZ dluhopisy vázané na udržitelnost jako vůbec první na burze kótovaná energetika ve střední a východní Evropě. Dluhopisy v objemu 600 miliónů EUR, tj. cca 14,5 miliard korun, a s kupónem 2,375 procenta jsou spojené se závazkem snížení emisní intenzity. Splatnost dluhopisů je do roku 2027, klíčovým ukazatelem bude hodnota emisní intenzity výroby energie v roce 2025.

Newsletter