ČEZ vydal Zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2017

Nižší energetická náročnost, méně vypuštěných odpadních vod i emisí CO2, více zrecyklovaných odpadů, ale třeba i nižší fluktuace zaměstnanců či zvýšení podílu zaměstnaných žen. Společnost ČEZ vydala Zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2017, v níž představuje nejen vizi, kam chce do budoucna směřovat, ale také průběžně dokumentuje kroky této cesty. 

Čím větší společnost, tím větší zodpovědnost. A to jak vůči životnímu prostředí, tak ve vztahu k lidem – zákazníkům, vlastním zaměstnancům, dodavatelům, obyvatelům v okolí provozů, ale i budoucím generacím. Vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Již druhá zpráva o udržitelném rozvoji s názvem „Energie pro budoucnost“ dokladuje pět strategických cílů, které k naplnění této vize mají přispět: zajistit udržitelný provoz, být dobrým partnerem, přinášet užitečná řešení zákazníkům, umožnit transformaci energetiky a nastartovat motor inovací.

„Tyto priority jsou projevem našeho odpovědného chování a plně odrážejí strategii podnikání Skupiny ČEZ a jsou na ni úzce navázány,“ říká Michaela Chaloupková, členka představenstva a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. „Udržitelný rozvoj vnímáme ve Skupině ČEZ jako růst, který naplňuje současné společenské potřeby a zároveň chrání uspokojování potřeb budoucích generací. Mně samotné je toto téma velmi blízké a považuji ho za důležitou součást své práce.“

Zpráva reflektuje požadavky Evropské unie a poskytuje veřejnosti konsolidované výsledky nefinančního reportu v rejstříku GRI ukazatelů. Kromě informací týkajících se životního prostředí (např. objem emisí, nakládání s vodou a odpady, rekultivace území apod.) obsahuje také vhled do oblasti péče o zaměstnance, vztahů s dodavateli a zákazníky, či způsobů komunikace s veřejností. Skupina ČEZ se přihlásila k uplatňování 17 globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs) vyhlášených OSN a aktivně se zapojuje zejména v oblastech dostupné a čisté energie, udržitelných měst a obcí nebo odpovědné výroby a spotřeby.

„Udržitelnost v praxi pro nás znamená každodenní prosazování rovnováhy mezi ekonomikou, sociálním a společenským hlediskem života a životním prostředím. Všechny společnosti Skupiny ČEZ poskytly vyčerpávající sadu údajů, díky kterým je zpráva nejen kompletní, ale také obohacená o konkrétní příklady z různých oblastí našeho podnikání,“ uvedla Michaela Chaloupková.

Newsletter