ČEZ začíná rozesílat plány záloh pro DPI. Průměrná výše záloh na nejběžnějších sazbách je necelých 1 700 korun

  • Tento týden začíná ČEZ Prodej odesílat rozpisy záloh pro zákazníky v DPI
  • Průměrná výše záloh na nejběžnějších sazbách jako D02 dosahuje 1 700 korun
  • Zákazníci přecházející z DPI na fixované produkty ČEZ Prodej mohou za elektřinu ve stejné sazbě ušetřit na zálohách až 400 korun měsíčně
  • ČEZ rozesílá zálohy pro DPI až nyní a posunul splatnost první zálohy na konec listopadu, aby ulevil odběratelům, kteří svým končícím dodavatelům museli ještě v říjnu zálohy zaplatit
  • Z institutu DPI u ČEZ mezitím odešlo přes 140 000 odběratelů, ti rozpis záloh DPI nedostanou
  • K přechodu na běžné produkty není třeba chodit na pobočky ani volat call centrum, stačí vyplnit formulář na cez.cz/prepisdpi a pak následuje automatický převod

Společnost ČEZ Prodej plnící roli dodavatele poslední instance (DPI) začíná zbylým stovkám tisíc zákazníků končících dodavatelů rozesílat rozpisy záloh. Typická záloha na sazbě D02, kdy odběratel používá elektřinu ke svícení a vaření, dosahuje necelých 1 700 korun. Tuto sazbu má nejvíce zákazníků. Přes 140 000 odběratelů už režim DPI opustilo a přecházejí na standardní produkty u ČEZ i jiných dodavatelů. Ti rozpis záloh DPI nedostanou, a naopak v následujících týdnech obdrží rozpis záloh  standardních produktů od ČEZ Prodej nebo od jiného dodavatele, kam z režimu DPI přešli. ČEZ Prodej současně stále navyšuje kapacity zákaznické obsluhy, která čelí čtyřnásobku požadavků oproti běžnému provozu.

„Už tři týdny plníme roli dodavatele poslední instance a zajišťujeme bezpečné dodávky elektřiny pro zákazníky končící konkurence. Tento týden začínáme rozesílat pro odběratele v režimu DPI rozpisy záloh. Domácnosti na nejčastějších produktech, které používající elektřinu ke svícení a k vaření, nezaplatí na zálohách v průměru více než 1 700 korun měsíčně. I tak ale doporučujeme přechod na standardní produkty, kde jsou ceny i zálohy nižší,“ říká generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Zálohy, jejichž výše se stanovuje podle spotřeby z posledního odečtu, budou splatné ve druhé polovině listopadu. „Vzhledem k tomu, že řada odběratelů v DPI již platila v říjnu poslední zálohu svému původnímu dodavateli, nechtěli jsme je zatížit druhou platbou během jednoho měsíce. Snažili jsme se také zálohy neposílat desítkám tisíc lidí, kteří během prvních týdnů z režimu DPI odešli,“ dodává generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Z režimu DPI odešlo na distribučním území ČEZ zatím přes 140 000 lidí a ti dostanou v blízké době rozpis záloh u standardních produktů od svého nového dodavatele, ať už jím je ČEZ Prodej nebo někdo jiný.

ČEZ doporučuje k přechodu na standardní ceníky používat zejména online formulář na webu www.cez.cz/prepisdpi.  Formulář je zcela intuitivní, stačí pouze zadat osobní a kontaktní údaje a EAN (18místné identifikační číslo odběrného místa, které najde zákazník ve smlouvě nebo na faktuře původního obchodníka, případně v dopise o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance). Pak už odběratel automaticky přechází do standardních ceníků. Lhůta nutná k přechodu je přibližně 15 pracovních dnů.

Co je dodavatel poslední instance? Nástroj představující krátkodobý nouzový režim (maximálně 6 měsíců), který poskytuje zákazníkovi dostatek času najít si nového dodavatele, aniž by byl vystaven ztrátě dodávek energií. ČEZ Prodej se za poslední týden stal jedním z dodavatelů poslední instance pro zákazníky řady bývalých dodavatelů včetně skupiny Bohemia Energy. V uplynulých dnech proběhlo rozesílání informativních dopisů o DPI, v tomto týdnu následují rozpisy záloh. Zákazníci, kteří z režimu DPI odešli do standardních ceníků ČEZ nebo jiného dodavatele, většinou neobdrží rozpis záloh ale až konečné vyúčtování, které zohlední jejich skutečnou spotřebu v režimu DPI.

Proč jsou zálohy v režimu DPI vyšší než u původního dodavatele? Jsou vypočítány jen na 6 měsíců poskytování služby u dodavatele poslední instance. Dosavadní dodavatelé bohužel ukončili svou činnost v probíhající hlavní topné sezoně, kdy jsou ceny energií na trhu extrémně vysoké.

Newsletter