Chystá se smlouva o předávání odsouzených mezi ČR a Pákistánem

Ministerstvo spravedlnosti má za sebou první úspěšné jednání na cestě k uzavření smlouvy o předávání vězňů mezi Českou republikou a Pákistánem. Obě strany mají zájem na tom, aby taková smlouva byla uzavřena. Inciativa Ministerstva spravedlnosti ČR reaguje na případ zadržení občanky České republiky v Pákistánu pro podezření za spáchání závažné drogové trestné činnosti, za které jí hrozí v Pákistánu uložení několikaletého trestu odnětí svobody.

Mezi Českou republikou a Pákistánem doposud neexistuje mezinárodní smluvní základ, který by umožňoval vzájemné předávání odsouzených osob k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody do svého domovského státu. V současné době má Pákistán takovou smlouvu sjednánu pouze s jediným evropským státem, Velkou Británií.

Účelem smluv o předávání odsouzených osob je především možnost určená občanům daného státu, aby v případě svého odsouzení pro trestný čin spáchaný v cizím státě mohli požádat o předání do svého domovského státu, kde si trest odnětí svobody uložený v cizině vykonají. Podstatou tohoto typu mezinárodních smluv je tedy uplatnění zásady resocializace odsouzené osoby ve výkonu trestu odnětí svobody pro možnost jejího zařazení do společnosti po vykonání uloženého trestu.

V průběhu jednání potvrdily obě strany záměr sjednat smlouvu o předávání odsouzených osob, která bude aplikovatelná i na aktuální případ občanky České republiky, bude-li v rámci trestního řízení v Pákistánu pravomocně odsouzena k výkonu trestu odnětí svobody. Jednání o smlouvě by mohlo být započato již v první polovině roku v Praze. Jedná se o smlouvu, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je nutný souhlas Parlamentu.

Newsletter