Dolar proti euru smazal část včerejšího oslabení po Fed Minutes. Obchoduje se pod 1,0200 EURUSD. Měny regionu ve ztrátě. Koruna krátce oslabila nad 24,60 za euro.

Chytré Česko aneb zaspává české školství dobu?

Technologie nám vylepšují život v mnoha oblastech. Jejich pomoc ve značné míře pociťujeme právě během koronaviru, kdy jsme nuceni trávit mnoho času doma. Zároveň jdou neustále dopředu, a tak vývoj v IT v posledních několika letech směřuje k využívání předpřipravených řešení, oproti programování všeho od začátku. V současnosti však orientace ve značném množství řešení není snadná, a proto také neustále roste poptávka po programátorech. Otázkou sama o sobě je téma informatiky ve školách, potažmo jejích učitelů.

Informatika jako doplňující předmět

Není výjimkou, že je informatika na školách mnohými vnímána jen jako jakýsi pomocný předmět, v rámci kterého se mají žáci naučit, jak se ovládá počítač, které jsou jeho komponenty a které aplikace nám může nabídnout. Do budoucna by se však pro správné fungování trhu i dostatečný počet programátorů mělo změnit vnímání informatiky jakožto předmětu.

Informatika a současný celosvětový trend

Současným celosvětovým trendem je totiž změna ve vnímání informatiky na školách. Je nutné, aby žáci věděli nejen z čeho se počítač skládá a jak se ovládá, ale také jak samotné počítače i informační systémy fungují, jak se tvoří a vyvíjí. Aby byla Česká republika i v budoucnu konkurenceschopná a aby v budoucnu nevyhledávala a nepoptávala nové technologie i odborná řešení v zahraničí, je nutné se na její problematiku soustředit mnohem více.

Již během útlého věku je o ni totiž možné zažehnout jiskru zájmu, který by v budoucnu mohl vést ke kariéře programátora, kterých je v současnosti méně, než jich je třeba. „Je velmi důležité mít skutečné nadšení pro to, co člověk dělá. Když člověka baví to, co dělá a krok po kroku se v tom stane skutečně dobrým,“ komentuje Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha.

Informatika a ČR

Co se týče současné situace, momentálně se informatika učí zhruba jednu hodinu v jednom ročníku na prvním, druhém stupni základních škol, což je v porovnání kupříkladu s Velkou Británií žalostný počet. Tam je informatika povinná ve všech ročnících a například na Slovensku je hodina informatiky jednou týdně od třetího ročníku základních škol běžnou záležitostí.

Informatika a počet učitelů a jejich vzdělávání

S potřebou po prohloubení znalostí v oblasti informatiky jde ruku v ruce nízký počet učitelů těchto předmětů. Přestože v současnosti na pedagogických fakultách probíhá výuka programování a jiných IT problematik, nelze očekávat zvýšený přísun nových učitelů. Je proto třeba se zaměřit na dosavadní učitele, kterým je nutné umožnit se dále vzdělávat, a to kupříkladu pomocí vzdělávacích programů a kurzů, které nabízí plnohodnotné a více než dostatečné vzdělání.

Kurzy o programování

A o podobné kurzy je již dlouhodobý zájem, který se s koronavirovou krizí ještě zvýšil. „Mimo nadšence o programování je nyní i větší zájem o kurzy od dvou skupin. První jsou úplní začátečníci, kteří vnímají nedostatek IT dovedností jako překážku pro jejich budoucí kariéru. Druhá skupina jsou zaměstnanci či freelanceři pracující v oborech, o kterých se mluví jako o nejvíce zasažených Covid-19 krizí, například turismus či oborech, kterým Covid-19 uspíšil i tak blížící se sníženou poptávku jako je automotive,“ přitakává Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha, https://www.codingbootcamp.cz/.

I přestože je třeba na současném stavu informatiky zapracovat, je důležité zmínit, že je momentálně Česká republika v odvětví IT a trhu práce na velmi dobré pozici – z celosvětového hlediska. Zahraniční firmy si uvědomují vysokou úroveň znalostí našich IT profesionálů i jejich talent. Ale ať už v tuzemsku či v zahraničí, konkurence je všude obrovská a často kvůli tomu vzniká přetlak. Je proto těžké uspět.

Newsletter