Evropská inflace klesla, rizikem je zakořeněná jádrová. Dolar zpevnil pod 1,0900 za euro. Z měn regionu je v zisku koruna. Kurz testuje hranici 23,50 za euro.

Chytré Česko aneb zaspává české školství dobu?

Technologie nám vylepšují život v mnoha oblastech. Jejich pomoc ve značné míře pociťujeme právě během koronaviru, kdy jsme nuceni trávit mnoho času doma. Zároveň jdou neustále dopředu, a tak vývoj v IT v posledních několika letech směřuje k využívání předpřipravených řešení, oproti programování všeho od začátku. V současnosti však orientace ve značném množství řešení není snadná, a proto také neustále roste poptávka po programátorech. Otázkou sama o sobě je téma informatiky ve školách, potažmo jejích učitelů.

Informatika jako doplňující předmět

Není výjimkou, že je informatika na školách mnohými vnímána jen jako jakýsi pomocný předmět, v rámci kterého se mají žáci naučit, jak se ovládá počítač, které jsou jeho komponenty a které aplikace nám může nabídnout. Do budoucna by se však pro správné fungování trhu i dostatečný počet programátorů mělo změnit vnímání informatiky jakožto předmětu.

Informatika a současný celosvětový trend

Současným celosvětovým trendem je totiž změna ve vnímání informatiky na školách. Je nutné, aby žáci věděli nejen z čeho se počítač skládá a jak se ovládá, ale také jak samotné počítače i informační systémy fungují, jak se tvoří a vyvíjí. Aby byla Česká republika i v budoucnu konkurenceschopná a aby v budoucnu nevyhledávala a nepoptávala nové technologie i odborná řešení v zahraničí, je nutné se na její problematiku soustředit mnohem více.

Již během útlého věku je o ni totiž možné zažehnout jiskru zájmu, který by v budoucnu mohl vést ke kariéře programátora, kterých je v současnosti méně, než jich je třeba. „Je velmi důležité mít skutečné nadšení pro to, co člověk dělá. Když člověka baví to, co dělá a krok po kroku se v tom stane skutečně dobrým,“ komentuje Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha.

Informatika a ČR

Co se týče současné situace, momentálně se informatika učí zhruba jednu hodinu v jednom ročníku na prvním, druhém stupni základních škol, což je v porovnání kupříkladu s Velkou Británií žalostný počet. Tam je informatika povinná ve všech ročnících a například na Slovensku je hodina informatiky jednou týdně od třetího ročníku základních škol běžnou záležitostí.

Informatika a počet učitelů a jejich vzdělávání

S potřebou po prohloubení znalostí v oblasti informatiky jde ruku v ruce nízký počet učitelů těchto předmětů. Přestože v současnosti na pedagogických fakultách probíhá výuka programování a jiných IT problematik, nelze očekávat zvýšený přísun nových učitelů. Je proto třeba se zaměřit na dosavadní učitele, kterým je nutné umožnit se dále vzdělávat, a to kupříkladu pomocí vzdělávacích programů a kurzů, které nabízí plnohodnotné a více než dostatečné vzdělání.

Kurzy o programování

A o podobné kurzy je již dlouhodobý zájem, který se s koronavirovou krizí ještě zvýšil. „Mimo nadšence o programování je nyní i větší zájem o kurzy od dvou skupin. První jsou úplní začátečníci, kteří vnímají nedostatek IT dovedností jako překážku pro jejich budoucí kariéru. Druhá skupina jsou zaměstnanci či freelanceři pracující v oborech, o kterých se mluví jako o nejvíce zasažených Covid-19 krizí, například turismus či oborech, kterým Covid-19 uspíšil i tak blížící se sníženou poptávku jako je automotive,“ přitakává Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha, https://www.codingbootcamp.cz/.

I přestože je třeba na současném stavu informatiky zapracovat, je důležité zmínit, že je momentálně Česká republika v odvětví IT a trhu práce na velmi dobré pozici – z celosvětového hlediska. Zahraniční firmy si uvědomují vysokou úroveň znalostí našich IT profesionálů i jejich talent. Ale ať už v tuzemsku či v zahraničí, konkurence je všude obrovská a často kvůli tomu vzniká přetlak. Je proto těžké uspět.

Newsletter