ČMZRB letos podpořila už přes 3200 českých podnikatelů

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v první polovině letošního roku poskytla malým a středním podnikatelům finanční podporu v objemu vyšším než 6,7 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 40 %. Na podporu ve formě záruky či zvýhodněného úvěru dosáhlo přes 3 200 českých podniků.

Nejčastěji čeští podnikatele čerpají podporu ve formě záruk. Ta jim usnadňuje přístup ke komerčním úvěrům, prostřednictvím nichž mohou realizovat jak své investiční záměry, tak jimi profinancovat své provozní potřeby. ČMZRB jim v první polovině roku zaručila úvěry v celkovém objemu vyšším než 8,8 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 30 %. Celkově banka v daném období vystavila 3 146 záruk.

„Program Záruka 2015 až 2023 je naším stěžejním programem, na jehož financování se vedle národních zdrojů podílejí prostředky Evropského investičního fondu (EIF) z programu COSME, tj. z tzv. Junckerova balíčku. Vzhledem k rostoucí poptávce po tomto produktu, k čemuž došlo i díky úpravě podmínek tohoto programu na konci roku 2017, aktuálně jednáme s EIF o dalším navýšení objemu prostředků na tento program poskytovaných formou protizáruky, abychom byli schopni tuto poptávku podnikatelů uspokojit i v následujících letech,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

„Česká republika je v současné době osmým největším poskytovatelem záruk EIF v EU, největší objem z nich je poskytován právě přes ČMZRB,“ říká Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, a dodává: „Finanční nástroje, především z nich pak záruční mechanismy hrají v podpoře podnikání klíčovou roli. A to hlavně ve financování investic. Menší firmy totiž nedisponují dostatečným majetkem pro jejich zaručení a mnohdy nemají šanci zajistit si dlouhodobé zdroje na zajímavé investiční projekty. To nás dostává vůči konkurentům ve světě do nevýhodné pozice, tím spíše, že jsme průmyslově orientovanou ekonomikou a jsme tedy do určité míry na investicích závislí. A proto je zapotřebí, aby ČMZRB dlouhodobě dokázala tento servis pro podnikatele zajistit.“

Vedle záruk mohou podnikatelé u ČMZRB využívat k financování svých investičních potřeb také zvýhodněné úvěry z programu Expanze. V první polovině roku je ČMZRB poskytla 69 podnikatelům v objemu vyšším než 500 milionů korun. To znamená, že prostřednictvím nich byly zrealizovány podnikatelské projekty v hodnotě vyšší než 1,1 miliardy korun.

Program Expanze běží od 1. června 2017 a je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Celkově banka již do 30. června 2018 přijala žádosti v objemu vyšším než 1,6 miliardy korun, což představuje realizaci podnikatelských projektů za více než 3,5 miliardy korun. Podporu prozatím poskytla 107 malým a středním podnikatelům.

Newsletter