ČMZRB spustila příjem žádostí do programů INFIN a Záruka ZRS

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) přináší podnikatelům nové programy podpory na jejich další rozvoj. Začínající malí a střední podnikatelé a podnikatelé s krátkou historií mohou ode dneška v rámci programu INFIN získat bezúročný úvěr na realizaci inovativních projektů na území hlavního města Prahy. Podniky bez rozdílu velikosti, které chtějí investovat na rozvojových trzích, mohou využít záruku z programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Ta jim zpřístupní úvěr od tuzemské bankovní instituce na projekty převážně investičního charakteru realizované na rozvíjejících se trzích světa – jako jsou např. státy Afriky či Jižní Ameriky.

Cílem programu INFIN je zvýšit nabídku dostupného financování podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, které využívají výsledků výzkumu, jsou uskutečňovány inovačními podnikateli s krátkou historií nebo jsou realizovány v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů. „Inovace a výzkum budou tahounem ekonomiky. Pokud nechce Praha v této oblasti ztratit krok s ostatními regiony, musí intenzivně budovat stimulující prostředí pro toto odvětví. Věříme, že takto investované peníze do inovativních podniků a projektů se nám časem mnohonásobně vyplatí,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Podnikatelům s krátkou historií (maximálně tří let) ČMZRB nabízí bezúročný investiční úvěr ve výši 750 tis. – 3 mil. Kč, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěr může mít až 6letou splatnost včetně dvouletého odkladu splátek.  „Pokud podnikatel podniká delší období – maximálně však 7 let –, nabízíme mu bezúročný investiční úvěr v rozmezí 1 – 15 mil. Kč, a to až do výše 50 % způsobilých výdajů projektu, se splatností na 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Poskytnutí tohoto úvěru je podmíněno spolufinancováním od spolupracující banky na minimálně 30 % způsobilých výdajů projektu,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Cílem programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce je podpořit soukromé udržitelné investice na rizikových trzích v rozvojových zemích, které budou mít rozvojový dopad a přidanou hodnotu pro partnerskou zemi. „Program chce usnadnit českým podnikatelům realizovat investice na rozvojových trzích světa, typicky půjde třeba o státy Afriky. Naše přítomnost by na nich měla být nejen obchodní, ale i investiční, a proto jsme se rozhodli poskytovat podporu ve formě finančního nástroje, v tomto případě záruky. Komerční banky se dnes na rozvojové trhy dívají kriticky, a toto je cesta, jak jim pomoci pokrýt riziko,“ přibližuje Martin Tlapa, náměstek pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce na Ministerstvu zahraničních věcí.

Podporu ve formě záruky ČMZRB poskytuje až do výše 50 % jistiny úvěru, resp. do maximální výše 25 mil Kč, a to až na období 8 let. Záruku mohou tuzemští podnikatelé a investoři využít k úvěrům poskytnutým tuzemskými bankami na projekty převážně investičního charakteru, tj. například na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jeho rekonstrukci, ale také na náklady spojené s transferem či realizací projektu v cílové rozvojové zemi. Přičemž takovýto projekt musí mít pozitivní přínos v cílové zemi (např. růst zaměstnanci, udržitelný rozvoj apod.).

Program INFIN ČMZRB připravila ve spolupráci s hlavním městem Praha a v rámci Operačního programu Praha – pól růstu je na něj vyčleněno 400 milionů Kč. Záruka ZRS vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, které na něj v první fázi (jde o pilotní program) vyčlenilo 50 mil. Kč. Podporu z INFINU budou moci podnikatelé čerpat až do konce roku 2022, záruku ZRS až do konce března 2020.

Newsletter