Evropské i americké výnosy rostou. Dolar v lehkém zisku nad 1,0700 za euro. Měny regionu se obchodují do strany. Koruna nad 24,70 za euro a nad 23,00 za dolar.

ČNB: 100. číslo GEVu spatřilo světlo světa

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do rukou se vám dostává 100. výroční číslo Globálního ekonomického výhledu (GEV) (pdf, 1 MB), měsíčníku sekce měnové České národní banky. Tato publikace je pravidelně zveřejňována na internetových stránkách ČNB1  již od počátku roku 2011. Považujeme totiž za prospěšné s vámi sdílet informace z vnějšího ekonomického prostředí, které by mohly přispět k formování názoru o vývoji v zahraničí. GEV si za dobu své existence získal podle sledovaných statistik stahovanosti a zpětné vazby mnohých čtenářů širokou čtenářskou základnu. Mezi našimi čtenáři jsou zaměstnanci centrálních i komerčních bank, ministerstev, studenti i odborná veřejnost.

Při vzniku GEVu jsme si vytyčili dva hlavní cíle, které se nám dle naší anekdotické evidence podařilo naplnit. Prvním je pravidelně shromažďovat informace o aktuálních výhledech pro vybrané světové ekonomiky (dnes jsou jimi eurozóna, USA, Spojené království, Japonsko, Čína a Rusko). Tyto informace vycházejí jednak z výhledů mezinárodních institucí, vybraných centrálních bank a agentury Consensus Economics, a dále z analýz našich ekonomických expertů. Druhým cílem GEVu je tyto informace doplňovat o hlubší analýzu aktuálního tématu ze světové ekonomiky. Graf 1 retrospektivně ukazuje, že naše pozornost byla nejvíce zaměřena na vývoj reálné ekonomiky v Evropě, dále na analýzu trhu s ropou a dalšími komoditami a na témata spadající do oblasti měnové politiky. Pozornost jsme rovněž věnovali faktorům stojícím za vývojem inflace a devizových kurzů, tématům z oblasti finanční stability a samozřejmě ekonomickým výhledům (včetně pravidelného vyhodnocení přesnosti námi používaných zdrojů).

Pozn.: Jeden článek se často zabývá více tématy, proto je teček více než 100. BRIC – skupina největších rozvojových ekonomik (Brazílie, Rusko, Indie a Čína).

Vyznění uplynulých 100 čísel GEVu lze vyhodnotit pomocí textové analýzy, která přináší pro GEV povzbudivé výsledky. Při pohledu na relativní četnost slov (Graf 2) je patrné, že se naši čtenáři nejčastěji dočetli o výhledech, ekonomice, sledovaných zemích či výhledech OECD, ale velmi často i o ekonomickém růstu, inflaci či ropě. Četnost výskytu daných klíčových slov tak přirozeně odráží témata, která hýbou světovou ekonomikou. Na základě textové analýzy je možné následně vytvořit „index sentimentu“ GEVu (Graf 3). Ten zachycuje pro dané vydání GEVu relativní četnost slov indikujících hospodářskou expanzi ve srovnání se slovy indikujícími zpomalení či recesi. Vysoká korelace trendu tohoto indexu s kompozitním předstihovým ukazatelem sestavovaným pro země OECD (CLI) naznačuje, že vyznění našich analýz přibližně odpovídá hodnocení krátkodobého výhledu hlavních světových ekonomik. Lze tedy říci, že čtenáři GEVu získávají vyvážené informace o výhledu a stavu globální ekonomiky.

Pozn.: Řada „pozitivní sentiment“ vyjadřuje relativní výskyt slov vyjadřujících hospodářskou expanzi (ve srovnání s útlumem). Řada „CLI“ představuje standardizovaný předstihový ukazatel OECD (Composite Leading Indicator).

Počínaje tímto číslem přinášíme čtenářům několik novinek. Tou nejviditelnější je zařazení nové kapitoly „Výběr z rozvojových zemí“, jejichž monitoringu jsme doposud věnovali pouze omezenou pozornost. Druhou novinkou je rozšíření kapitoly věnované eurozóně. Ta bude obsahovat detailnější popis výhledů hlavních ekonomik měnové unie, nejen Německa, kterému byla dříve věnována krátká kapitola. Třetí změna by mohla zvýšit komfort pro rychlou orientaci čtenáře. Jde o naši snahu o kaskádovitý styl psaní, díky němuž čtenář bude moci získat rychlé povědomí o vyznění hlavních myšlenek textů četbou úvodních tučně zvýrazněných vět. Další novinkou je, že naše analýzy budou evidovány v RePEc, což může vést k dalším synergickým efektům.

Závěrem si vám ještě jednou dovolujeme tímto poděkovat za čtenářskou přízeň. Naše e-mailová adresa gev@cnb.cz je vám k dispozici pro vaši zpětnou vazbu, za kterou budeme rádi.


1 https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/gev/index.html

 

Autoři textu, který je dostupný na stránkách ČNB: Tomáš Adam, Luboš Komárek, Pavla Růžičková

Newsletter