ČNB Minutes: A. Michl uvedl, že tři klíčové podmínky pro snížení inflace, v pořadí podle důležitosti, jsou podle něj tyto: za prvé je nutné snížit míru zadlužování země, za druhé je třeba stabilizovat repo sazbu na vyšší úrovni oproti normálu a za třetí se nesmí připustit indexování mezd na inflaci.

Newsletter