Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se po pátečních dat z trhu práce obchoduje pod 1,0800 za euro. Měny regionu v závěru minulého týdne oslabily. Koruna reagovala na silný dolar nejméně citlivě a obchoduje se nad 23,75 za euro.

ČNB dále rozšiřuje spolupráci v oblasti bankovního dohledu s ECB a dalšími orgány z EU

Česká národní banka podepsala dohodu o spolupráci s Evropskou centrální bankou a dohledovými orgány z členských států EU, které nejsou zapojeny do jednotného mechanismu bankovního dohledu. Jde o dohledové orgány z Dánska, Maďarska, Polska, Rumunska a Švédska. Dohoda rozšiřuje spolupráci prostřednictvím výměny a sdílení informací o dohledových přístupech.

Česká národní banka (ČNB) spolu s orgány dohledu z pěti států EU, které nejsou zapojeny do jednotného mechanismu bankovního dohledu, uzavřela mnohostrannou dohodu s Evropskou centrální bankou (ECB).

Cílem dohody je ještě rozšířit dosavadní velmi dobrou dohledovou spolupráci v rámci působení Evropského orgánu pro bankovnictví.

Dohoda vytváří rámec pro výměnu informací a koordinaci aktivit při dohledu nad bankami a bankovními skupinami, jejichž mateřské banky anebo dceřiné společnosti se nachází buď v působnosti  dohledu ECB, nebo v působnosti národních dohledů výše uvedených států.

Dohoda poskytuje rámec pro průběžnou výměnu informací o dohledových záležitostech a problematice týkající se přeshraničního dohledu nad bankami a také pro výměnu informací o dohledových metodikách a prioritách.

Dohoda podporuje i vzájemné informování o plánovaných opatřeních, která jsou významná i z pohledu plnění dalších úkolů národních dohledů, což může přispět ke snížení rizika nižší funkčnosti evropského bankovního trhu v období krizového vývoje.

Dohoda byla sjednána v souladu s mandátem podle § 2 odst. 3 zákona o ČNB a článkem 3 odst. 6 nařízení Rady (EU) o jednotném mechanismu bankovního dohledu.

Odbor komunikace

Newsletter